Byggnadsstyrning

Automatisering och optimering runt omkring en byggnad

lösningar

Port- och dörrövervakning

Uppnå mer med intelligenta sensorer

Se trailer

Nöjesparksteknik

Kortare väntetider och längre underhållsintervall i Europa-Park

Se trailer

Smart Motor Sensors

Insatta vet mer – med smarta motorsensorer i centrum

SICK:s smarta motorsensorer får fram data mitt i produktionen. Tillståndsdata för maskiner och servomotorer hjälper till att tidigare detektera fel, åtgärda dem snabbare eller förhindra dem helt. SICK sätter dessutom in hela sitt kunnande för att ge kunderna den insyn som krävs för förutseende underhåll.

Mer
Byggnadsstyrning
Port- och dörrövervakning
Nöjesparksteknik
Smart Motor Sensors

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

översikt

Automatisering och optimering runt omkring en byggnad

Varje byggnad och varje tillämpning ställer individuella krav på sensorerna. Tack vare en omfattande kompetens inom branschen och ett stort utbud av enskilda sensorer, helhetslösningar och tjänster styr SICK byggnaden optimalt: linjära absolutgivare positionerar hissarna exakt, Motion Control säkerhetsstyrningar övervakar hastigheten på rulltrappor och rullband. Fotoceller styr bommar och rullportar, ljusridåer används för separering av personer vid slussar. RFID-tekniken med stor räckvidd möjliggör en snabb, automatisk fordonskontroll i parkeringshus.

Trends & News

Håll obehöriga borta från parkeringsplatserna

Även i de största parkeringshusen och de största parkeringsplatserna finns det bara plats för ett begränsat antal fordon. Men vad ska man göra om grindarna öppnas av sig själva och ger alla tillfart? Specialisterna på Card Service AG från Muri i Schweiz har löst sådana utmaningar med RFID-lösningar från SICK.

> Mer

SICK får Billy Elliot att flyga

Med tre musikalpriser för ”Billy Elliot – the Musical” fortsatte produktionsbolaget Stage Entertainment sin nederländska framgångssaga. En framgångssaga som Silicon Theatre Scenery (STS), som ägnar sig åt teaterteknik, från De Kwakel i Nederländerna är en del av. Det stora prestigeobjektet från STS är ”Hempy”. Det är maskinen som ger Billy Elliot vingar när han dansar. Positionerna för alla kulisser, lyft- och sänkanordningar styrs, övervakas och kontrolleras av pulsgivare och motor-feedback-system från SICK

> Mer

utmaningar

Detektering

Sensorerna från SICK är avsedda för närvarokontroll av personer och objekt. Det stora urvalet av fotoceller, ljusridåer och 2D-LiDAR-sensorer gör att SICK har rätt sensor för varje uppgift.

Säkra

Inom säkerhet garanterar sensorer, system, lösningar och tjänster från SICK att säkerhetskrav enligt lagar och standarder uppfylls. Gör riskområden säkrare på ett effektivt sätt och möjliggör samtidigt högsta tillgänglighet av anläggning.

Identifiering

RFID-enheter från SICK läser av transpondrar på ett tillförlitligt sätt för tillträdeskontroll. På så sätt kan man säkerställa att endast personer eller fordon med tillträdesrätt kan komma in i vissa byggnader eller områden

Positionsbestämning

Sensorer från SICK säkerställer högsta positioneringsnoggrannhet, repeterbarhet och hastighet och på så vis optimala cykeltider. Med en omfattande portfölj med avståndssensorer, pulsgivare och visionssensorer säkerställs den optimala anpassningen till kraven för respektive tillämpning.

Downloads