Byggnadssäkerhet

Skydda värdeföremål, bearbeta information

lösningar

Objektövervakning

LiDAR-sensorer från SICK säkrar konstskatterna på Kunsthistorischen Museum i Wien

Se trailer

Skalskydd

Uppnå mer med intelligenta sensorer

Se trailer
Byggnadssäkerhet
Objektövervakning
Skalskydd

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

översikt

Skydda värdeföremål, bearbeta information

Byggnadssäkerheten gäller säkerheten på markområden, offentliga byggnader, kritisk infrastruktu, industrikomplex, privata hus eller materialvärdet mot vandalism, stöld, terrorism, inbrott eller rymning. De byggnadstekniska åtgärderna och skyddet genom vaktpersonal når då ofta sina gränser. De elektroniska skyddsanordningarna från SICK för en stationär, portabel eller mobil användning kompletterar detta meningsfullt. Skyddet sker koncentriskt, för att förlänga reaktionstiderna: från skalskydd, övervakning av byggnadsstomme och innerutrymme, och till objektövervakning.

Trends & News

Den säkra laserscannern S300 Mini på järnvägsmuseet i St. Petersburg

Järnvägsmuseet i St. Petersburg säkras en modern mulltimedia-installation av två säkra laserscannrar S300 Mini från SICK för säkerhet. Säkrad på detta sätt rör sig en 4,5 m hög videovägg över en sträcka på ca 22 m med en mätnoggrannhet på 1 mm över hela transportvägen. Om en nödsituation uppstår stannar filmduksväggen tack vare S300 Mini.

> Mer

Lagra varor innan distribution

Ett företag som skickar flygfrakt till USA måste som säker avsändare enligt säkerhetslagen gällande flygfrakt skydda varorna från åtkomst av obehöriga. Som certifierad avsändare måste varorna röntgas, vilket medför ytterligare kostnader och längre tid. Även inbrott eller manipulering kan skada företaget. Kapaciteten för leverans begränsas då, vilket skulle skada förhållandet till kunderna. I ett distributionscenter i södra Baden används ett skyddssystem stängsel och fasad från Siemens, som fungerar med sensorer från SICK.

> Mer

utmaningar

Detektering Sensorerna från SICK är avsedda för närvarokontroll av alla typer av objekt. Inom byggnadssäkerhet handlar det primärt om detektion av personer, för att upptäcka otillåtet intrång i byggnader och på markområden. Olika larmsystem kan enkelt kopplas ihop med sensorer från SICK.
Säkerhet

Inom byggnadssäkerhet är skyddet av byggnader, tomter och tillträden viktigt, men även skyddet av personer och värdesaker. Sensorerna från SICK skyddar därför byggnader och tomter mot inbrott och rymning.

Identifiering För åtkomstkontroll läser stationära streckkodsläsare och RFID-läsenheter från SICK av transpondrar tillförlitligt. På så vis kan man säkerställa att man endast personer eller fordon med åtkomstbehörighet får tillgång till vissa byggnader eller ytor.
Mätning Laserdatan från 2D-LiDAR-sensorerna kan användas för att fastställa hur länge personer befinner sig på platsen, deras rörelseriktning och rörelsehastighet. Kamerorna kan även styras med dessa data. Övervakningsmonitorerna kan enkelt skilja legitimerade personer från eventuella tjuvar.

Downloads