Kontakt
Feedback

Byggnadssäkerhet

Spara värden, bearbeta information

Byggnadssäkerheten gäller säkerheten på markområden, offentliga byggnader, kritisk infrastruktu, industrikomplex, privata hus eller materialvärdet mot vandalism, stöld, terrorism, inbrott eller rymning. De byggnadstekniska åtgärderna och skyddet genom vaktpersonal når då ofta sina gränser. De elektroniska skyddsanordningarna från SICK för en stationär, portabel eller mobil användning kompletterar detta meningsfullt. Skyddet sker koncentriskt, för att förlänga reaktionstiderna: från skalskydd, övervakning av byggnadsstomme och innerutrymme, och till objektövervakning.

Byggnadssäkerhet
Branschsegment 1
Säkerhet utomhus
Branschsegment 2
Säkerhet inomhus
Technische Information

 SICK ACAP PLUG-IN

Laser detectors from SICK protect art treasures at Kunsthistorisches Museum in Vienna
Upp