Mätning av NO, NO2 och O2 på SCR-ingången

På grund av den höga dammbelastningen och de höga gastemperaturerna är gasanalysatorns installationsplats av stor betydelse. Dammbelastningen och temperaturen i process och omgivning kan ge nötning och avsättningar. In-processgasanalysatorn GM32 mäter NO- och NO2-koncentration samt tryck och temperatur i avgaskanalen och ger oförvanskade realtidsvärden – direkt, snabbt och utan gasprovtagning. In-processgasanalysatorn ZIRKOR200 möjliggör en tillförlitlig och snabb syremätning för standardisering av mätvärdena.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Mäta aggressiva gaser direkt och snabbt — även i Ex-området
  • Direkt, snabb In-situ-mätning
  • Inget gasuttag, ingen gastransport, ingen gasberedning
  • Upp till fyra mätenheter samtidigt, plus processtemperatur och -tryck
  • DOAS-utvärderingsprocess
  • Flera av varandra oberoende mätområden med bibehållen precision
  • Automatisk självtestfunktion (QAL3) utan testgaser
  • Övertryckskapslat utförande för Ex-zon 2
  Innovation redan i cellerna
  • Extremt långlivad mätcell tack vare innovativa skyddsmekanismer
  • Självövervakning av mätcellen
  • Helautomatisk justering integrerad i styrenheten
  • Version tillgänglig för höga temperaturer
  • ZIRKOR Remote-app för fjärrstyrning av analysatorn
  • Mycket kort responstid
  • Testad enligt EN 15267
  • Ex-utförande för ATEX/IECEx, zon 1 resp. zon 21