Övervakning av elektrofiltret

Avgaser från cementtillverkning är kraftigt bemängda med dammpartiklar. De måste tas bort enligt miljöskyddsbestämmelserna innan gasen släpps ut i atmosfären. Stoftmätaren DUSTHUNTER SP100 mäter även små koncentrationer och detekterar på så vis felfunktioner på filtret. Den automatiska, integrerade nollpunkts- och referenspunktskontrollen reducerar underhållsarbetet. Smidig, ensidig installation på elektrofiltret. CO-koncentrationen kräver också övervakning på elektrofilterutgången. Höga koncentrationer kan tillsammans med syre och elektrostatiska urladdningar i elektrofiltret ge explosion. Cross-Duct-versionen av gasanalysator GM901 klarar även svåra mätförhållanden och bidrar på så vis avsevärt till driftsäkerheten.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  CO-mätning för processtyrning och emissionsövervakning
  • Representativ mätning längs med kanaldiametern
  • Manövrering via kontrollenhet
  • Kort responstid
  • Kan kontrolleras med en gasfylld kyvett, vid gaskontrollerbar mätprob med testgas
  Mäta intelligent. Sänka kostnader.
  • Självständig mätare, med eller utan styrenhet MCU
  • Automatisk övervakning av noll- och referenspunkt
  • Integrerad spolluftsenhet som tillval
  • Installation från en kanalsida
  • Robust och kompakt konstruktion
  • Inga rörliga delar i kanalen
  Sondutförande med mätning av ljusspridningen framåt
  • Installation från en sida
  • För mycket låga till medelhöga dammhalter
  • Automatisk kontroll av noll- och referenspunkt
  • Smutskontroll
  • Hastelloy-mätprob för korrosiva gaser finns tillgänglig
  • För små till medelstora kanaldiametrar
  • Enhetsutförande för Ex-Zone 2/22 eller 1/21