Positionering av utomhustraverskranar

Kranens position måste registreras automatiskt. Användning i det fria med stora avstånd och delvis svåra mätförhållanden som t.ex. ojämna mätsträckor som räls ställer stora krav på mätsystemet. Linjärpulsgivare KH53 mäter avstånd på upp till 1 700 m – även vid tuffa omgivningsförhållanden. Upplösningen på 0,1 mm och återgivning upp till 0,3 gör att KH53 är suverän på exakt traverspositionering. Tack vare den absoluta positionsdetekteringen ger den rätt position direkt när du slår på – det krävs alltså ingen referenskörning av kranen. Kran är redo att använda direkt.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  För de tuffaste miljöerna – linjär absolutgivare i heavy-duty-utförande
  • Beröringsfri längdmätning – underhållsfri, robust, lång livslängd
  • Hög reproducerbarhet (0,3 mm / 1 mm), hög systemupplösning (0,1 mm)
  • SSI- och PROFIBUS-gränssnitt
  • Absolut positionsbestämning
  • Mätsträckor upp till 1 700 m möjliga
  • Kan användas under extremt tuffa omgivningsförhållanden
  • Höga förflyttningshastigheter upp till 6,6 m/s
  • Avståndstolerans mellan läshuvud och mätelement: upp till 55 mm ± 20 mm möjligt