Beräkning av lyftanordningens höjdläge

Long-Range-avståndssensorn DT1000 överför hela tiden noggrann information om lyftanordningens aktuella höjd i arbetsområdet till kranföraren för kollisionsundvikande mellan lyftanordning och andra objekt. DT1000 mäter avstånd och hastighet beröringsfritt och tillförlitligt. Sensorn har ett konfigurerbart RS-422-/SSI-gränssnitt och är avsett för utomhusanvändning.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Prestanda med framtid
  • Avståndsmätare för långa avstånd med IR-laser med HDDM+-teknik
  • Mätning av naturliga objekt (DT1000) eller på reflektor (DL1000)
  • Damm- och vattentätt hus (IP 65 och IP 67), tillverkat i korrosionsfast aluminiumlegering
  • Konfigurerbara digitala in- och utgångar, analog utgång och fältbussgränssnitt (beroende på variant)
  • Mätning på heta ytor (DT1000)