Åtkomstskydd

Tillträdena till riskområdet vid kranen ska vara stängda vid rörelser som medför risk. i110 Locks säkra låsfunktioner övervakar tillträdena map. otillåtna tillträden. Det stora aktivatorurvalet gör att säkerhetsbrytaren passar nästan alla slags dörrar. Ytterligare kontakter tillhandahålls för dörrövervakningen.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Robust elektromekanisk säker låsfunktion med dörrövervakning
  • Smalt plasthus
  • Aktiveringshuvud i metall
  • Styva och rörliga aktiverare
  • Med kabelinföring M20 x 1,5 eller Flexi-Loop-kompatibel M12-stickanslutning (beroende på variant)
  • Varianter enligt arbetsströms- eller viloströmsprincip
  • Låsnings- och dörrövervakning