Med siktet inställt på framtiden

Se trailer

Friktionsfri transport

Ett arbetsberg! För många industrier innebär den dagliga verksamheten hantering av bulkmaterial på löpande band. Ofta utomhus. I alla väder. För att hantera dessa utmaningar erbjuder SICK effektiva, smarta lösningar för transportband. Med laserscannrar sker transporten utan friktion.

Mer

Övervakning. Uppvärmning. Skydd.

Minska riskerna inom processindustrin: Med SICK får du den extra, avgörande säkerheten längs hela den värdeskapande kedjan. Det är just skyddet av människorna som är allra viktigast för en produktiv driftprocess. SICK har även certifierade lösningar för funktionssäkerheten.

Mer

Nivå: Vilken teknik passar till min mätuppgift?

Är 80 Ghz-radartekniken bäst lämpad för din nivåmätning? Ju mer specifikt du definierar kraven, desto mer tillförlitligt och kostnadseffektivt kan du utföra nivåmätningen. Exakt definierande av kraven är viktigt under hela livslängden och inte bara vid förvärvet av nivågivarna. SICK erbjuder många möjligheter.

Se trailer

SICK Condition Monitoring – anläggningsövervakning för cementverk

Datatransparens ökar tillgänglighet

Hohe Anlagenverfügbarkeit und Produktqualität - Betreiber von Zementwerken haben die Möglichkeit, Zustandsdaten Ihrer Analysatoren und Messgeräte jederzeit und überall zu visualisieren und auszuwerten.

Se trailer

Avskiljning, användning och lagring av koldioxid

Processeffektivitet, kvalitetskontroll, rapportering och fakturering av koldioxid: SICK har passande sensorlösningar för dina CCUS-tillämpningar.

Mer
Med siktet inställt på framtiden
Friktionsfri transport
Övervakning. Uppvärmning. Skydd.
Nivå: Vilken teknik passar till min mätuppgift?
SICK Condition Monitoring – anläggningsövervakning för cementverk
Avskiljning, användning och lagring av koldioxid

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

översikt

Med siktet inställt på framtiden

Till och med vid råvaruframställningen kan cementproduktionen styras effektivt tack vare sensorer från SICK. Dessutom höjs anläggningens tillgänglighet. Med miljön i åtanke optimerar den robusta mättekniken från SICK förbränningsprocessen i roterugnar, kalcinerare och förvärmare och påbörjar redan där utsläppskontrollen. Det finns många användningsområden för Sensor Intelligence. Dit hör även säkerhet för människorna, anläggningen och maskinerna i hela fabriken.

Serviceutbud

Trends & News

Smart Services: Att veta vad som väntar – smarta förutsägelser

Smart service och underhåll ger klara fördelar. Med Monitoring Box kan användare inom den råvaruproducerande industrin t.ex. övervaka status permanent för anläggningen och de mätenheter som används. Condition Monitoring varnar bland annat för risk för smuts, så att serviceåtgärder kan vidtas i god tid.

> Mer

Smarta komponenter: Låg kapitalbindning genom effektiv reservdelshantering

Reservdelarna finns redan på plats hos dig och är tillgängliga direkt vid behov av service, i tillräcklig mängd och utan förhandsfinansiering. Betalar gör man först när man behöver använda dem. Allt via hanteringen av smarta komponenter från SICK. Programmet är individuellt anpassat efter kundens behov för att uppnå en hög tillgänglighet på anläggningen utan att behöva binda kapital på lång sikt.

> Mer

Gasanalys under tuffa förhållanden direkt vid roterugnen

Det moderna processgas-analyssystemet SCPS (SICK Cement Probe System) ger tillförlitlig information om processkvaliteten och hjälper på så sätt till att i tid upptäcka och undvika problem som ofullständig förbränning, blockeringar av cyklon eller ugn eller klorkoncentrationer som är skadliga för processen.

> Mer

Norcem cementfabrik: stoftmätning när den är som bäst

Den norska cementtillverkaren, som ingår i den internationella HeidelbergCement-koncernen, vill göra mer för miljön och släppa ut ännu mindre föroreningar.

> Mer information

Effektiv kontroll av kväveoxider: SICK hjälper till vid optimering av DeNOx-anläggningar

Miljömedvetenheten ökar i samhället. Det gäller även i cementindustrin, liksom i alla stora tillverkningsindustrier i världen. Utsläppen av farliga ämnen och miljöföroreningar bör på alla sätt som är möjliga reduceras eller helt förhindras.

> Mer information

Tillförsel av bulkmaterial på löpande band – dos och blandning måste stämma överens

Sensorik från SICK mäter flödet av råmaterial på transportbandet från bunkern till huvudtransportbandet till brännprocessen och säkerställer därmed en doserad tillförsel av sekundärmaterial.

> Mer information

Downloads