Byggmaterial

Uppnå mer med intelligenta sensorer

En ekonomisk cementtillverkning utmärker sig genom en hög energieffektivitet i processen samt genom att en hög produktkvalitet säkras. Användningen av alternativa bränslen blir allt viktigare. Därför är det mycket viktigt att övervaka de relevanta processerna med en kontinuerlig gasanalysmätteknik. Dessutom måste alltid de gällande lokala emissionsgränsvärdena beaktas. Analysmätsystemen från SICK och de använda teknikerna är väl lämpade för de höga kraven i cementanläggningar. Det omfattande produktutbudet möjliggör optimala lösningar för bestämning av nödvändiga driftsparametrar, även vid höga gastemperaturer och stoftkoncentrationer.

Byggmaterial
Branschsegment 1
Cement

Carbon capture, utilization and storageSICK solutions for CCUS

Sensor solutions from SICK for the cement industry

From micron to mile. In all dimensions. Räckvidd i alla dimensioner, precisionsresultat i alla miljöer.  

Ta reda på mer