Batteri

Uppnå mer med intelligenta sensorer

Se trailer

GO BEYOND

Industri 4.0. Alltid ännu ett framsteg.

Flexibilitet är självklart: med vårt moduluppbyggda lösningssortiment för mobila plattformar kan du smidigt förverkliga spårstyrning, navigation, positionering, omgivningsdetektering, säkerhet och lasthantering.

mer

Tuffa omgivningsvillkor

I elektronik-, halvledar-, solenergi- och batteriindustrin

mer

Industri 4.0 tar fart

Våra sensorlösningar för mobila plattformar

Flexibilitet är självklart: med vårt moduluppbyggda lösningssortiment för mobila plattformar kan du smidigt förverkliga spårstyrning, navigation, positionering, omgivningsdetektering, säkerhet och lasthantering.

mer

Nyckelfärdiga säkerhetslösningar

Satsa på ökad produktivitet och säkerhet även du

Säkra och intelligenta helhetslösningar, skräddarsydda efter dina utmaningar. Vi har hela programmet för dig. Öka produktiviteten med maskinsäkerhet: Vi kan ta hand om hela projekt från individuell rådgivning, planering och utförande till slutgodkännande.

mer
Batteri
GO BEYOND
Tuffa omgivningsvillkor
Industri 4.0 tar fart
Nyckelfärdiga säkerhetslösningar

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

Träffar 1 - 8 av 30

översikt

Sensorlösningar för batteribranschen

Batterier baserade på olika teknologier används inom många områden. Elfordon, energilagring, verktyg eller mobil kommunikationsutrustning som smartphones, de blir allt viktigare. Kvalitet, pris och hållbarhet är avgörande egenskaper för batteriet på en framgångsrik marknad. Automatiseringen av produktionsställen och deras processer bidrar avsevärt till att uppfylla marknadens krav för batterierna vad gäller kvalitet och lönsamhet. SICK har en unikt teknik- och produktsortiment för de olika tillverkningsprocesserna för elektroder, battericeller samt batterimoduler och -paket.

Trends & News

Smarta sensorer i bilproduktion främjar elfordon

Fler fordon har elmotor, fordonen blir allt ”smartare” – utvecklingen av elbilstekniken har massiv påverkan på branschen. Det är inte bara fordonstillverkarna och -underleverantörerna som efterfrågar nya produktionskoncept och -processer, utan även områdena verktygsmaskiner, hanterings- och monteringsteknik och batteriproduktion. Vi på SICK kan ge ett viktigt bidrag som experter på sensorteknik.

> Mer

Dubbelskiktsdetektering i battericellstaplar

Staplarna med elektrod- och separatorark är viktiga för tillverkningen av battericeller. Om flera ark plockas upp samtidigt på grund av adhesion leder det till en felaktig cell. Den induktiva MultiTask-sensorn IDF detekterar tillförlitligt sammanhängande elektroder och minimerar därmed kasserade produkter.

> Mer

utmaningar

Detektering och mätning

Den korta livscykeln för elektroniska enheter kräver flexibla produktionslinjer, få stilleståndstider och hög diagnoskapacitet. Moderna och intelligenta sensorer från SICK sparar inställningarna, lär sig själva, har diagnosförmåga och bidrar i stor utsträckning till lösningen av dessa uppgifter.

Avsäkring

Linjedrift med tillverkningsautomater och halvautomatisk monteringsceller kräver smarta och flexibla säkerhetskoncept. SICK:s säkerhetslösningar säkerställer skyddet av manöverpersonalen, optimerar produktionen, reducerar maskinens platsbehov och stilleståndstider.

Övervakning och kontroll

Batterier måste uppfylla högt ställda säkerhetskrav. Det förutsätter tillförlitliga tillverkningsprocesser och ställer höga krav på kvalitetssäkring. Avståndssensorer samt Vision-sensorer och -system från SICK går att använda för nästan alla slags kontroller.

Datahantering och -identifiering

Tillförlitlig objektdetektion är en förutsättning för en jämn produktionsprocess och lägger grunden för spårbarhet och kontinuerlig kvalitetsförbättring. SICK har en bred portfölj med fast installerade och mobila läsenheter för streckkoder, 2D-koder och RFID-teknik.

Downloads