Kontinuerlig tillståndsövervakning (Condition Monitoring) av sensorer och avfallsförbränningsanläggningar

Avfallsförbränningsanläggningar måste klara stränga emissionsgränsvärden som blir övervakade av gasanalysatorer. Monitoring Box övervakar gasanalysatorerna för att få fram ändrade enhetstillstånd. På så vis går det att upptäcka problem tidigt eller till och med undvika att de uppstår. Monitoring Box ger driftansvariga för avfallsförbränningsanläggningar möjlighet att införa digitalunderstödd förutseende underhåll. Condition Monitoring ökar maskin- och tillgänglighet av anläggningen samt Return on Investment.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Analytisk bearbetning av status- och användningsdata
  • Fördefinierade datamodeller och dataöverföring
  • Webbaserad kontrollpanel för datavisualisering
  • Realtidslarm och loggbok med händelseprotokoll
  • Plug and play-idrifttagning
  • Datalagring via SICK-moln eller On-Premise-lösning