Kontinuerlig tillståndsövervakning (Condition Monitoring) av sensorer och avfallsförbränningsanläggningar

Avfallsförbränningsanläggningar måste klara stränga emissionsgränsvärden som blir övervakade av gasanalysatorer. Monitoring Box övervakar gasanalysatorerna för att få fram ändrade enhetstillstånd. På så vis går det att upptäcka problem tidigt eller till och med undvika att de uppstår. Monitoring Box ger driftansvariga för avfallsförbränningsanläggningar möjlighet att införa digitalunderstödd förutseende underhåll. Condition Monitoring ökar maskin- och tillgänglighet av anläggningen samt Return on Investment.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Kontinuerlig tillståndsövervakning för sensorer och maskiner
  • Visualisering och analys av tillståndsdata
  • Loggbok för översiktlig visning och dokumentation av händelser
  • Konfigurerbara larm
  • Visning av gränsvärdesavvikelser
  • Går att utföra lokalt hos kund eller i SICK-molnet
  • Går att använda på mobila slutenheter
  • Lösenordsskyddad access