Avfall och återvinning

Avfallssamling, avfallssortering, återvinning och energiproduktion

Se trailer

Avskiljning, användning och lagring av koldioxid

Lösningar från SICK för CCUS-tillämpningar

Mer

Condition Monitoring i energiförsörjningen

Kontinuerlig tillståndsövervakning för sensorer och maskiner

Mer

SICK-teknologi för emissionsmätning

Avfallsförbränningsverk i Spanien installerar SICK-teknologi för emissionsmätning

I ett Waste-to-Energy-kraftverk (WtE) i spanska Sant Adrià del Besòs, inte långt från Barcelona, togs ett innovativt system för optimering av miljöhanteringen i drift. SICK Spanien installerade två mätsystem och fördubblade på så sätt tillförlitligheten för verkets emissionsdata.

Mer

Framtidsorienterad kvicksilvermätning

Extraktiv kvicksilver-gasanalysator MERCEM300Z

Mer

SICK är medlem av ESWET

ESWET - European Suppliers of Waste-to-Energy Technology

Mer
Avfall och återvinning
Avskiljning, användning och lagring av koldioxid
Condition Monitoring i energiförsörjningen
SICK-teknologi för emissionsmätning
Framtidsorienterad kvicksilvermätning
SICK är medlem av ESWET

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

översikt

Sensorlösningar för avfalls- och återvinningsindustrin

Avfallssamling, avfallssortering, återvinning och energiproduktion

Målet med den cirkulära ekonomin är att minimera avfallsdeponering och att främja återvinning av avfall. Sortering och återvinning av avfall och återvinning av energi från avfall blir allt viktigare. För att öka effektiviteten i dessa processer automatiseras och övervakas de i allt högre utsträckning. SICK erbjuder ideala lösningar för automatisering och säkerhet vid insamling, sortering och återvinning av avfall. Utsläpp är också föremål för strikta riktlinjer. Till dessa räknas t.ex. för avfallsförbränningsanläggningar, det europeiska direktivet för industrutsläpp, Industrial Emissions directive (IED) 2010/75 / EU och det nyligen reviderade BREF för avfallsförbränning. Analyssystem SICK används till exempel för förbränningsoptimering, rökgasrening och kontinuerlig övervakning av utsläpp. SICK erbjuder den kompletta mättekniken och datautvärdering från ett ställe.

Trends & News

Waste to energy och datatransparens: upptäck rågastoppar tidigt

SICK ger säkerhet åt driftansvariga för avfallsförbränningsanläggningar genom robust mätteknik och snabba mätresultat. Analysatorlösningen MCS300P HW mäter svaveldioxid och saltsyra, MERCEM300Z är experten på kvicksilvermätningar. Båda systemen är perfekta för att optimera processförlopp i avfallsförbränningsanläggningar.

> Mer

Dags för väte

För att skynda på skiftet till förnybar energi är det nödvändigt med en effektiv och kostnadseffektiv framställning av grönt väte. SICK stöttar denna strävan med anpassad sensorteknik på många mätpunkter och arbetar kontinuerligt med att utveckla teknikerna för framtida användning av väte.

> Mer

Mobile Connectivity: Intelligent uppkoppling och digitalisering

Gateway-systemet TDC (Telematic Data Collector) samlar och sparar data från sensorer via olika gränssnitt. Befintlig mobilkommunikation i systemet – WiFi eller Ethernet – överför datan till en kundserver eller SICK Cloud. Det går att göra analyser i TDC-systemet som ger realtidsrapporter (reaktioner) via I/O eller SMS (larm) baserade på inkommande data. In- och utgående data går sedan att använda för processoptimering nedströms och ökad transparens som ökar produktiviteten. SICK har kundspecifika molnlösningar (SaaS) som tillval.

> Mer

utmaningar

Emissionsövervakning

I de flesta länderna finns allt strängare föreskrifter vad gäller emissionsövervakning och rapportering. Analysatorerna och analysatorlösningen från SICK övervakar och kontrollerar emissionsgränsvärdena, utsläppen av skadliga ämnen och andra substanser i miljön.

Rökgasrening

Rökskrubber, katalytiska reaktorer och partikelfilter avlägsnar skadliga ämnen i gasform från avgasen. Process-gasanalysator ger realtidsmätningar för att optimera rengöringseffektiviteten. Detta medför markanta besparingar på förbrukningsmaterial och förlänger underhållscykeln för anläggningsoperatören.

Säkerhet och förarassistans

Gasanalysatorer, stoftmätare och nivåsensorer kontrollerar funktionen och säkerheten för anläggningar som biomassabunkrar och deponier. Dessutom maximerar säkerhetslösningarna säkerheten för manöverpersonalen, optimerar produktionen och reducerar maskinens stilleståndstider. Förarassistanssystem hjälper förarna av olika industrifordon i kritiska situationer genom akustiska och optiska signaler, vilket ger en säkrare manövrering.

Materialhantering

Mät- och sensorteknik från SICK övervakar, kontrollerar och optimerar materialtransport och materialhantering i industriellt använda transportanläggningar i exempelvis sorterings- och återvinningsanläggningar. Med sensorer för kontroll av transportband och volymberäkning kan avbrottstider undvikas och sorteringen i återvinningsprocessen kan övervakas säkert och effektivt.

Downloads