Kontakt
Feedback

Avfall och återvinning

Energi från avfall samt emissions- och processkontroll vid förbränningen

Återvinningen av avfall blir allt viktigare, eftersom avfallet nyttjas mer och mer energivande vid förbränningen. Utsläppen har då strikta gränsvärden, t.ex. för avfallsförbränningsanläggningar enligt det europeiska direktivet Waste Incineration Directive (WID) 2000/76/EU. Vid förbränningsoptimeringen, rökgasreningsprocesserna och för en kontinuerlig övervakning av utsläppet används analyssystem från SICK. SICK erbjudet en komplett mätteknik och datautvärdering från samma ställe.

Avfall och återvinning

Sensor solutions from SICK for the waste and recycling industry

Upp