Processgasövervakning

För avfallshantering av kemiska stridsmedel krävs en speciell, explosionsresistent behållare. Gaserna, som uppstår vid denna process, övervakas kontinuerligt med avseende på komponenterna CO, H2, CH4 och O2. Sådana gaser innehåller toxiska ämnen. De fylls i speciella gasbehållare, för att de sedan ska kunna avfallshanteras eller förvaras.

Processgasövervakning