Kontinuerlig övervakning av NO, CO, O2 i inomhusluften

För frånluftsövervakning av inomhusluften, som är nödvändig för att detektera läckage i processen, använder SICK ett prisvärt emissionsövervakningssystem. Flerkomponentsmätsystemet MKAS med analysatorn SIDOR övervakar då kontinuerligt den aktuella koncentrationen av NO, CO och O2. Gasuttaget för denna övervakning sker med ett extraktivt uttagningssystem.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Det flexibla analyssystemet för process- och emissionsapplikationer
  • Analysatorer och mätstorheter kan alltid efterinstalleras
  • Finns i standardstorlek eller som platssparande Compact-variant
  • Uppfyller kraven på en automatisk mätanordning enligt EU-standarder
  • Mycket korta responstider tack vare mätgas-bypass
  Vi sätter nya standarder när det gäller extraktiva fotometrar
  • Mycket driftsäker detektor
  • Paramagnetisk eller elektrokemisk O2-mätning
  • Automatisk justering med komponentfri omgivningsluft
  • Okänslig mot smuts