Kontinuerlig avgasövervakning av inomhusluft

Hela inomhusluften i fabrikshallen sugs in och blåses ut filtrerad. Avgaskomponenterna NO, CO och O2 måste då mätas kontinuerligt.

Kontinuerlig avgasövervakning av inomhusluft