Emissionsövervakning av alla skadliga ämnen vid avfallshantering av ammunition

Med MCS200HW registreras komponenterna HCl, CO, NOx(summan av NO och NO2), SO2, O2, H2O och Ctot kontinuerligt. Med flerkomponents-analyssystemet MCS200HW som tillval är dessutom en kontinuerlig mätning av NH3möjlig. Med det integrerade kalibreringsfiltret kan driftkontrollen av analyssystemet genomföras enligt QAL3 utan att en testgas används. Detta underlättar hanteringen enormt och resulterar i låga kostnader för underhåll tack vare att kalibreringsgasen sparas in. Dessutom kan den extraktiva gasanalysatorn MERCEM300Z mäta kvicksilverhalten.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Beprövad mätteknik för rökgasövervakning
  • Mätning av upp till 10 IR-komponenter plus O2 och TOC
  • Värmeextraktiv mätteknik
  • Slitagefri gasmatning genom ejektorpump
  • Referenspunktskontroll med interna korrigeringsfilter
  • Certifierat digitalt Modbus®-gränssnitt
  • Webbserver för plattformsoberoende enhetsstyrning
  • Användning av torra testgaser vid HCl och NH3
  Framtidsorienterad kvicksilvermätning i rökgaserna
  • Noggrann mätning av ”Total-Hg” direkt i den termiska konverteraren (patenterad)
  • Mätning utan förbrukningsmaterial
  • Näst intill slitagefri mätgasmatning med hjälp av ejektorpump – inga rörliga delar
  • Integrerad justeringskyvett för en automatisk driftkontroll
  • Automatisk justering av hela systemet tack vare en inbyggd testgasgenerator (tillval)
  • Modulkonstruktion på hela systemet