Emissionsmätdator för avfallshantering av ammunition

Emissionsmätdatorn MEAC är perfekt för registrering, lagring, standardisering, utvärdering, visning och överföring av kontinuerliga data. Den finns att få i olika varianter, vars rapportering är anpassad till respektive lokala lagar. MEAC är TÜV-godkänd och certifierad, och har en datautvärdering som bl.a. tar hänsyn till QAL3-data för driftkontroll. SICK erbjuder även lösningar med MEAC för en redundant drift. Alla vanliga dataöverföringsprotokoll står till förfogande för en digital dataöverföring till styrsystemet: Modbus, PROFIBUS, OPC. Även en fast ansluten, analog signalutmatning är möjlig.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Beprövad och tillförlitlig hantering av emissionsdata
  • Utvärderingar enligt 1., 2., 13., 17., 27., 30., 31. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen) och TA Luft
  • Analog och digital dataregistrering som sparas var 5:e sekund/varje minut, och med automatisk backup
  • Fördelad visning, användning i nätverk och automatisk e-postavisering
  • Flexibel datapresentation även i processbilder
  • Analog och digital dataöverföring till kundsystemet var 5:e sekund/varje minut
  • Registrering av QAL3-cykler