Emissionsövervakning

För en kontinuerlig emissionsövervakning i anläggningar för avfallshantering av ammunition måste följande mätgaskomponenter mätas enligt lagen, på samma sätt som vid avfallsförbränningsanläggningar: HCl, SO2, NOx, CO, TOC, O2, H2O, damm, genomflöde, tryck och temperatur. Alla gasanalyssystem för emissionstillämpningar måste i regel ha ett tillstånd (t.ex. QAL1 TÜV-certifikat, MCERTS).

Emissionsövervakning