Kontinuerlig emissionsövervakning av alla skadliga ämnen i rökgasen

På grund av lagstadgade miljökrav måste vissa skadliga ämnen samt referensvärdena övervakas kontinuerligt i avgasen från avfallsförbränningsanläggning. MCS100FT kan mäta följande komponenter kontinuerligt vid ett enskilt, extraktivt och uppvärmt gasuttag: HCl, CO, NOx som summan av NO och NO2, SO2, NH3, O2, H2O, CO2, Ctot och HF. För en standardisering registreras dessutom parametrarna tryck och temperatur. QAL3-kontrollen kan genomföras utan testgas med det certifierade, integrerade kalibreringsfiltret.

Om det inte krävs någon kontinuerlig HF-mätning för emissionsmätningen kan emissionsmätsystemet MCS200HW, som består av flera komponenter, användas.

För kontinuerlig kvicksilver-emissionsmätning används MERCEM300Z med Zeeman-mätteknik och eget gasuttag. Det minsta mätområdet enligt EN-15267 är 0–10 µg/m³ och lämpar sig för såväl kontinuerlig övervakning av årsvärdesgränsen på 10 µg/m³ som gäller i Tyskland, som framtida gränsvärden för BAT-AEL enligt WI BREF.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Beprövad mätteknik för rökgasövervakning
  • Mätning av upp till 10 IR-komponenter plus O2 och TOC
  • Värmeextraktiv mätteknik
  • Slitagefri gasmatning genom ejektorpump
  • Referenspunktskontroll med interna korrigeringsfilter
  • Certifierat digitalt Modbus®-gränssnitt
  • Webbserver för plattformsoberoende enhetsstyrning
  • Användning av torra testgaser vid HCl och NH3
  Allt under kontroll med en beprövad toppteknik
  • Ett minsta HF-mätområde, som har testats med avseende på lämplighet: 0–3 mg/m³
  • Automatisk spektrumjämförelse AutoVAL för tillförlitliga mätvärden
  • Hantering via pekskärm
  • Mätgasmatning med hjälp av en ejektor utan rörliga delar
  • Har testats med avseende på lämplighet enligt EN15267
  • Fjärrstyrning och fjärrdiagnos via programmet SOPAS ET
  • Automatisk justering av analysatorn
  • Automatisk backspolning och filterrengöring på provningsenheten
  Framtidsorienterad kvicksilvermätning i rökgaserna
  • Noggrann mätning av ”Total-Hg” direkt i den termiska konverteraren (patenterad)
  • Mätning utan förbrukningsmaterial
  • Näst intill slitagefri mätgasmatning med hjälp av ejektorpump – inga rörliga delar
  • Integrerad justeringskyvett för en automatisk driftkontroll
  • Automatisk justering av hela systemet tack vare en inbyggd testgasgenerator (tillval)
  • Modulkonstruktion på hela systemet