Processmätning vid ingången på rökskrubbern

Rökgasskrubber reducerar HCl och SO2. På våtskrubbern besprutas gasen i skrubbertornet med en skrubberlösning i motflödet. Vid en torr sprutabsorption används kalkpulver eller -mjölk. För en fortsatt avskiljning av tungmetaller och organiska toxiner tillsätts aktivt kol vid torrabsorptionen. MCS300P HW mäter komponenterna SO2, HCl, H2O och som tillval O2 samtidigt. Tack vare denna mätning kan förbrukningen av reagenserna minskas avsevärt, vilket reducerar driftskostnaderna. Dessutom kan även koncentrationstoppar registreras snabbt och tillförlitligt.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Beprövad mätteknik för rökgasövervakning
  • Mätning av upp till 10 IR-komponenter plus O2 och TOC
  • Värmeextraktiv mätteknik
  • Slitagefri gasmatning genom ejektorpump
  • Referenspunktskontroll med interna korrigeringsfilter
  • Certifierat digitalt Modbus®-gränssnitt
  • Webbserver för plattformsoberoende enhetsstyrning
  • Användning av torra testgaser vid HCl och NH3
  Simultan processövervakning av upp till 6 mätkomponenter
  • Simultan mätning av upp till 6 komponenter plus O2
  • Mätgasflödesövervakning och mätgastryckregistrering
  • Temperatur på systemkomponenterna upp till 200 °C
  • Automatisk växling av mätställe för upp till 3 mätställen (tillval)
  • Automatisk justering av noll- och referenspunkt
  • Integrerad justeringsanordning utan testgas (tillval)
  • Utökad användning via PC och programmet SOPAS ET
  • Flexibelt I/O-modulsystem