Övervakning av kvicksilveravskiljningen i rökskrubbern

Kvicksilverprocessmätningen används för övervakning av höga Hg-koncentrationer (Hg och HgCl2) vid förbränning av avfall med okänd sammansättning. Vid en överbelastning av gasreningsanläggningen med mycket höga Hg-koncentrationer (> 3 000 µg/m³) måste motåtgärder genomföras så snart som möjligt, så att emissionsgränsvärdena hålls. Detta kan förverkligas utan korskänslighet även vid högre SO2-koncentrationer i rågasen, med applikationssäkerhet och nästan underhållsfritt tack vare den nya mätmetoden med Zeeman-mätteknik med MERCEM300Z.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Framtidsorienterad kvicksilvermätning i rökgaserna
  • Noggrann mätning av ”Total-Hg” direkt i den termiska konverteraren (patenterad)
  • Mätning utan förbrukningsmaterial
  • Näst intill slitagefri mätgasmatning med hjälp av ejektorpump – inga rörliga delar
  • Integrerad justeringskyvett för en automatisk driftkontroll
  • Automatisk justering av hela systemet tack vare en inbyggd testgasgenerator (tillval)
  • Modulkonstruktion på hela systemet