Avgasrening

Avgasreningens uppgift är att reducera skadliga ämnen i rågasen till de lagstadgade gränsvärdena. Analysatorer från SICK optimerar rökgasreningssystemets processtyrning.

Avgasrening