Laser-ytrörelsesensorer

Samlad lasereffekt för exakt rörelseregistrering

Med ett laserbaserat avkänningssystem registrerar laser-ytrörelsesensorerna rörelser av objektytor. Sensorerna använder dopplereffekten för att fastställa objekthastighet, objektlängd, objektriktning, objektacceleration och objektposition på objektytor. Med hjälp av en sofistikerad algoritm utvärderar sensorn dopplerförskjutningen som orsakas av ytrörelsen.

1 träffar:

Registrerar rörelser. Utan beröring.
  • Beröringsfri mätning av hastighet, längd och position utan mätelement
  • Kompatibel med många material, färger och ytor
  • Mycket hög mätnoggrannhet och repeterbarhet
  • Laserklass 1
  • Robust design, kompakta mått, låg vikt
  • TTL- eller HTL-gränssnitt
  • Diagnos- och parameterfunktion