Ultraljudssensorer
UC4

Små, exakta, ultraljud

Din fördel

 • Enkel integrering i små utrymmen tack vare minihus
 • Teach-in-knapp för en snabb och enkel idrifttagning
 • Den integrerade temperaturkompensationen garanterar en konstant hög mätnoggrannhet för optimala processresultat
 • Hög flexibilitet tack vare olika kopplingslägen möjliggör en optimal applikationslösning och ökar därmed tillförlitligheten och produktiviteten
 • Full mekanisk kompatibilitet med optiska fotoceller möjliggör användning av tekniken för varje tillämpning, helt utan modifiering av anläggningen
 • Tillförlitlig mätning vid smuts, damm, fukt och dimma tack vare en okänslig ultraljudsteknik

Översikt

Små, exakta, ultraljud

Sensorerna i produktfamiljen UC4 förenar den modernaste ultraljudstekniken med ett mycket litet hus. Den tillförlitliga användningen även under svåra arbetsförhållanden gör UC4 till en universalsensor i miniatyr för krävande specialuppgifter – t.ex. när det gäller detektion av transparenta objekt eller nivåmätning av vätskor och bulkmaterial. Även vid höga krav på bakgrundsavbländningen eller smutstoleransen är UC4 med kopplingsutgång, analog utgång eller Push-Pull-utgång rätt val. Varianter med en ökad kopplingsfrekvens kompletterar utbudet optimalt vad gäller mycket snabba applikationer.

I korthet
 • Tillförlitlig mätning oberoende av materialfärg, transparens, glans och externt ljus
 • Ultraljudsteknik i litet hus
 • Detektion, mätning och positionering med ultraljudsteknik
 • Varianter med digital utgång PNP/NPN, analog utgång eller mottaktsutgång med IO-Link
 • Teach-in-knapp
 • Exakt bakgrundsavbländning
 • Okänslig mot smuts, damm, fukt och dimma

Fördelar

För nästan obegränsad användning - oavsett färg, glans och transparens

I en mängd olika tillämpningsområden mäter och detekterar ultraljudssensorer från SICK färgade, glansiga eller transparenta ytor, vilket är särskilt viktigt för optiska sensorer. Ogynnsamma omgivningsvillkor som damm, smuts eller dimma påverkar knappast mätresultatet. Det breda registreringsområdet gör det också möjligt att övervaka ett stort fält med bara en sensor - och det med mätintervaller från 13 mm till 8 m. Det spelar ingen roll var: Du hittar ultraljudssensorer från SICK i alla branscher. Den omfattande produktportföljen erbjuder dig ett brett utbud av lösningar för din applikation. Låt dig övertygas.

Lär dig mer om ultraljudssensorernas funktionsprincip.

(Ljud-)ljustidsmätning

Sensorn avger en ljudpuls som reflekteras av objektet som ska detekteras. Den tid det tar för impulsen att röra sig från sensorn till objektet och tillbaka igen mäts, utvärderas och omvandlas till avståndet enligt följande.

Distans = ljudets hastighet x total ljudkörtid (t2) / 2

Ultraljudssensorernas räckvidd I allmänhet gäller följande för ultraljudssensorer: Ju mindre ljud objektet som ska mätas absorberar, desto större är den möjliga räckvidden. Räckvidden anger det avstånd upp till vilket vanliga objekt med tillräcklig funktionsreserv kan mätas. Under idealiska förhållanden kan sensorn till och med användas upp till sin räckviddsbegränsning. Kontrollpaneler används för en idealisk utvärdering av applikationsförmågan. Det mörkblå området som visas i dessa kontrollpaneler visar ett exempel på sensorns arbetsområde vid detektion av en rundstav. Det ljusblå området illustrerar det maximala registreringsområdet (räckviddsbegränsning) som kan uppnås under idealiska förhållanden för föremål som är lätta att identifiera, här en inriktad platta som exempel. Detta område mellan sensorn och mätobjektet bör hållas fritt för att undvika oavsiktlig detektion av föremål i närheten. Detekterbarheten och registreringsområdet för ett objekt beror på dess reflektionsegenskaper, storlek och inriktning. Beroende på applikation kan sensorn också identifiera mycket små föremål, t.ex. metalltråd.

Applikationer i fokus

Ultraljudssensorer är verkligt allround. Oavsett om det handlar om positionsdetektion, distansmätningen eller detektion av fasta, pulverformiga och flytande medier: Ultraljudssensorer från SICK bevisar sin tillförlitlighet och precision i nästan alla tillämpningsområden. Oavsett bransch, oavsett applikation.

SICK ultraljudssensorer visar sina fördelar i den kontaktlösa registreringen av objekt i alla tänkbara applikationer. Tusenkonstnären behärskar tillförlitligt och exakt alla krav för automatisering av dina processer.

IO-Link

Som medgrundare av IO-Link har SICK en av marknadens bredaste IO-Link-portföljer. Smart Sensors med IO-Link genererar och tar emot data och information som går utöver vanliga kopplingssignaler eller uppmätta processparametrar.

En översikt över dina fördelar

 • Sensorintegration på fältbussnivå erbjuder konsekvent kommunikation för att öka anläggningens produktivitet
 • Enkelt byte av enheter med automatisk parameterisering ökar maskinens tillgänglighet
 • Störningsfri signalöverföring ökar anläggningens tillförlitlighet
 • Automatisk sensorinställning beroende på tillverkningsprocessen ökar flexibiliteten inom applikationen
 • Mindre kabelanvändning och användning av oskärmade kablar minskar projektkostnaderna
 • Visualisering på PC: n ger en tydlig representation av sensorfunktionen för optimal lösning av applikationen
 • Olika diagnostiska alternativ, t.ex. minska signalstyrkan, undvika stilleståndstid eller möjliggöra planering
 • Automatiserad E-stycklista via enhets-ID förenklar dokumentationen och minskar därmed de tillhörande kostnaderna

Få råd från din kontaktperson på SICK eller klicka här.

IO-Link löser problemet med den ”sista metern” genom att smidigt integrera sensorer i ett automatiseringsnätverk. Detta öppnar nya metoder för dig för att öka flexibiliteten, tillförlitligheten och effektiviteten och möjliggör kostnadsminskningar i din anläggning.

SICK LifeTime Services

SICK-service ökar produktiviteten för maskiner och anläggningar, höjer det allmänna arbetsskyddet, lägger grunden till långsiktig lönsamhet och skyddar investeringarna. Förutom rådgivning ger SICK support på plats vid konceptframtagning, idrifttagning samt vid löpande drift.

Tjänsteutbudet omfattar allt från underhåll och inspektion, prestandakontroll till modernisering och eftermontering. Moduluppbyggda eller individuellt utformade serviceavtal ger anläggningarna längre livslängd och på så vis bättre tillgänglighet. Givare och system känner ständigt av störningar och överskridna gränsvärden.

Rådgivning och design Applikationsspecifik rådgivning om produkt, integrering och själva applikationen.
Idrifttagning och underhåll Applikationsoptimerat och hållbart ─ tack vare idrifttagning och underhåll proffsigt utförda av utbildad SICK-servicetekniker.
Serviceavtal Garantiförlängning, SICK Remote Service, 24 h-helpdesk, underhåll, tillgänglighetsgarantier och andra modulkomponenter går att kombinera ihop individuellt som du vill.

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  Mätområde
  Driftsräckvidd13 mm ... 150 mm 1)
  Gränsräckvidd150 mm / 250 mm
  Upplösning≥ 0,1 mm
  Upprepningsprecision± 0,15 %
  Responstid

  10 ms ... 24 ms

  24 ms 2)

  Utmatningstid5 ms ... 8 ms
  Kopplingsfrekvens30 Hz / 100 Hz
  Analog utgång4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 3)
  0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
  Digital utgång
  TypPNP / NPN / Mottakt: PNP/NPN
  -
  IO-Link✔ / IO-Link V1.0 / ✔ / IO-Link V1.1
  IP-klassningIP65 / IP67
  SändarutgångRak
  Omgivningstemperatur, drift–25 °C ... +70 °C 4)
  • 1) Teach-in från 21 mm.
  • 2) Den efterkommande utjämningen av den analoga signalen kan förlänga responstiden med upp till 200 % beroende på applikation.
  • 3) Vid 4 –20 mA och Uv ≤ 20 V max. last ≤ 100 Ω.
  • 4) Vid driftstemperaturer > 50 °C ska baksidan av UC4 monteras plant på en hållare.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads