Kontakt
Feedback

Mätsensorer för felaktig plats
Profiler

En linje säger mer än bara en punkt

Din fördel

 • Profilmätning med bara en sensor sparar hårdvaru- och installationskostnader
 • Prisvärd lösning för 2D-profilmätning
 • Visualisering av mätresultaten i realtid via den integrerade LC-displayen
 • Intuitiv och snabb idrifttagning via programmet eller displayen minskar installationstiden
 • Tack vare att Profiler 2 har ett fristående koncept krävs ingen kabeldragning och inget montage av en extra utvärderingsenhet
 • Tillförlitlig mätning oberoende av färg, material eller form
 • Fler än tio integrerade mätfunktioner möjliggör en snabb mätning och analysering av profiler

Översikt

En linje säger mer än bara en punkt

Profiler 2 kortdistans-avståndsmätare mäter på x- och z-axeln med hög precision, även på ytor på mer komplexa objekt. Upp till fyra områden kan analyseras samtidigt med en enda mätning. En av de tio integrerade mätfunktionerna, t.ex. höjd eller bredd, kan väljas för varje område. Den integrerade utvärderingsenheten för Profiler 2 sparar installationstid och -kostnader. Sensorn är därmed en av de prisvärdaste lösningarna för profilmätning. CMOS-sensorelementet garanterar en stabil mätning och programmet som följer med produkten sörjer för en lätt idrifttagning och en utmärkt visualisering av mätprocessen. Den integrerade LC-displayen erbjuder en visualisering i realtid.

I korthet
 • Mätning av komplexa profiler med bara en laserlinje
 • Analysera upp till fyra områden samtidigt
 • Fler än tio integrerade mätfunktioner, t.ex. höjd, bredd och lutning
 • Sensorhuvud och utvärderingsenhet i en enhet
 • Idrifttagning via program eller integrerad display med manöverkontroller
 • Högkvalitativ CMOS-mottagarenhet

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  Mätområde75 mm ... 125 mm
  Linearitet

  ± 170 µm ... ± 270 µm

  ± 50 µm

  Upprepningsprecision

  25 µm, x-riktning

  2 µm, z-riktning

  Responstid≥ 5 ms
  Digital utgång

  3 x PNP

  3 x NPN

  Seriell✔ , RS-485
  Analog utgång
  Antal1
  TypStrömutgång
  Omgivningstemperatur, drift–10 °C ... +40 °C, Driftstemperatur vid UV = 24 V
  Omgivningstemperatur, lager–20 °C ... +60 °C
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp