Mätsensorer för felaktig plats
OD5000

Den effektiva mätexperten

Din fördel

 • Mycket hög mätprestanda även i snabba och roterande objekt med hög mätfrekvens
 • En enkel och prisvärd lösning med Ethernet-gränssnitt och direkt integrerad utvärderingsenhet i sensorhuvudet
 • Enkel sensorkonfiguration via ett webbservergränssnitt
 • Säker kantdetektering tack vare innovativ utvärderingsalgoritm
 • Ökad produktkvalitet med bästa upprepningsnoggrannhet
 • Säker detektion av mycket små fördjupningar tack vare exakt ljuspunkt

Översikt

Den effektiva mätexperten

Som expert för högprecisa mätuppgifter erbjuder kortdistans-avståndsmätare OD5000, lösningar för olika tillämpningar. Med en mätfrekvens på upp till 80 kHz mäter OD5000 även snabba och roterande mätobjekt exakt på µm. Den innovativa utvärderingsalgoritmen möjliggör stabila mätningar med bästa upprepningsnoggrannhet på olika ytor. Dessutom är mätningen av tjockleken i transparenta material en barnlek för OD5000 med bara ett sensorhuvud. Ethernet-gränssnittet som är direkt integrerat i sensorhuvudet ger snabb kommunikation och därmed maximal produktivitet.

I korthet
 • Mätfrekvens upp till 80 kHz
 • Ethernet-gränssnitt med TCP/IP-protokoll, direkt i sensorhuvud
 • Webbservergränssnitt för parametrering
 • Innovativ utvärderingsalgoritm
 • Bästa upprepningsnoggrannhet för positioneringsuppgifter
 • Detektera och mäta små fördjupningar eller hål

Fördelar

Precision möter kvalitet

SICK har alltid svaret när det handlar om högsta precision och kvalitet: intelligent mätteknik från experter som hävdar sig i branschen varje dag. En särskild pionjärsroll som baseras på många års erfarenhet och våra innovationer inom optisk sensorteknik. Vi säkrar effektiva processer och löser även komplexa mätuppgifter. Det spelar ingen roll om ytor, diameter, tjocklekar eller bredder skall bestämmas, eller om objekt skall positioneras eller mätas. Dina produkter skall vara så perfekta som du vill ha dem. Läs mer under www.sick.com/measurement-sensors

En ljuspunkt projiceras på mätobjektet. Det tillbakakastade ljuset avbildas under en viss vinkel på en ljuskänslig mottagare. Baserat på vinkeln mellan sändnings- och mottagningsriktningen beräknas därefter objektets läge med hjälp av matematiska triangelförhållanden (lat. triangulum: triangel).

Enkel och kostnadseffektiv lösning med Ethernet-gränssnitt direkt i sensorhuvudet

Det inbyggda Ethernet-gränssnittet i sensorhuvudet möjliggör snabb och direkt kommunikation via TCP/IP- och UDP/IP-protokoll. Ingen anslutning till extern förstärkare eller utvärderingsenhet krävs. Men som alternativ kan OD5000 anslutas till utvärderingsenheten AOD1 för att genomföra enkla tjockleksmätningar med två sensorhuvuden.

OD5000 – mätsensor för felaktig plats

Mätfrekvens på upp till 80 kHz för högre mätprestanda även vid höga hastigheter
Enkel parameterinställning och idrifttagning via webbservergränssnitt
Liten ljusfläcksdiameter för mätning av de allra minsta objekten och fördjupningarna

Snabb kommunikation för maximal produktivitet och produktkvalitet

SICK LifeTime Services

SICK-service ökar produktiviteten för maskiner och anläggningar, höjer det allmänna arbetsskyddet, lägger grunden till långsiktig lönsamhet och skyddar investeringarna. Förutom rådgivning ger SICK support på plats vid konceptframtagning, idrifttagning samt vid löpande drift.

Tjänsteutbudet omfattar allt från underhåll och inspektion, prestandakontroll till modernisering och eftermontering. Moduluppbyggda eller individuellt utformade serviceavtal ger anläggningarna längre livslängd och på så vis bättre tillgänglighet. Givare och system känner ständigt av störningar och överskridna gränsvärden.

Rådgivning och design Applikationsspecifik rådgivning om produkt, integrering och själva applikationen.
Idrifttagning och underhåll Applikationsoptimerat och hållbart ─ tack vare idrifttagning och underhåll proffsigt utförda av utbildad SICK-servicetekniker.
Serviceavtal Garantiförlängning, SICK Remote Service, 24 h-helpdesk, underhåll, tillgänglighetsgarantier och andra modulkomponenter går att kombinera ihop individuellt som du vill.

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  Mätområde14 mm ... 190 mm
  Linearitet± 1 µm ... ± 32 µm
  Upprepningsprecision

  0,01 µm

  0,05 µm

  0,1 µm

  0,2 µm

  Responstid≥ 12,5 µs
  Utmatningstid≥ 0,0125 ms
  Mätfrekvens≤ 80 kHz
  Digital utgång1 ... 3 x PNP/NPN, kan väljas
  LjussändareLaser, röd
  LjustypSynligt rött ljus
  Laserklass1
  Ethernet✔ , TCP/IP, UDP
  Analog utgång
  Antal1
  TypStrömutgång
  Omgivningstemperatur, drift–10 °C ... +50 °C, Driftstemperatur vid UV = 24 V
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads