Mätsensorer för felaktig plats
OD Precision

Bestämma varje dimension med hög precision

Din fördel

 • Den beröringsfria, mycket exakta mättekniken garanterar 100 % kvalitet på slutprodukterna direkt i produktionsprocessen
 • En mätalgoritm som är extremt oberoende av ytan garanterar mindre driftstopp
 • Kortare genomloppstider som resultat tack vare den höga mätfrekvensen på upp till 10 kHz
 • En enkel och prisvärd lösning på krävande mätuppgifter tack vare en beräkning av flera sensorhuvuden
 • Tack vare den tillvalda fristående driften erbjuder OD Precision högsta kapacitet vid låga investeringskostnader
 • Överskådlig LC-display möjliggör enkel och prisvärd idrifttagning
 • Många olika gränssnitt för enkel integrering i en befintlig produktionsmiljö

Översikt

Bestämma varje dimension med hög precision

OD Precision är ett mycket exakt, optiskt mätsystem för mätning av objekt med krävande ytegenskaper. Förutom en mätning av högglanspolerade eller kolsvarta ytor möjliggörs även en mätning av halvtransparenta eller transparenta material. En till nyhet är möjligheten att ansluta upp till tre sensorhuvuden på en utvärderingsenhet, t.ex. för planhetsmätning av ytor. För att minska investeringskostnaderna kan sensorn även användas via RS-422 och därmed utan utvärderingsenhet.

I korthet
 • Många olika mätområden från 24–26 mm och upp till 300–700 mm
 • Ytoberoende mätning med hjälp av CMOS-sensorelement
 • Högsta mätnoggrannhet och mätfrekvens
 • Mätning av glastjocklek med bara ett sensorhuvud
 • Olika ljuspunktsstorlekar
 • Integrerad beräkning av upp till tre sensorer
 • Fristående via RS-422

 

Robotics image
Robotics image

Samarbete i ögonhöjd

Spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Ta reda på mer

Fördelar

Precision möter kvalitet

SICK har alltid svaret när det handlar om högsta precision och kvalitet: intelligent mätteknik från experter som hävdar sig i branschen varje dag. En särskild pionjärsroll som baseras på många års erfarenhet och våra innovationer inom optisk sensorteknik. Vi säkrar effektiva processer och löser även komplexa mätuppgifter. Det spelar ingen roll om ytor, diameter, tjocklekar eller bredder skall bestämmas, eller om objekt skall positioneras eller mätas. Dina produkter skall vara så perfekta som du vill ha dem. Läs mer under www.sick.com/measurement-sensors

En ljuspunkt projiceras på mätobjektet. Det tillbakakastade ljuset avbildas under en viss vinkel på en ljuskänslig mottagare. Baserat på vinkeln mellan sändnings- och mottagningsriktningen beräknas därefter objektets läge med hjälp av matematiska triangelförhållanden (lat. triangulum: triangel).

SICK LifeTime Services

SICK-service ökar produktiviteten för maskiner och anläggningar, höjer det allmänna arbetsskyddet, lägger grunden till långsiktig lönsamhet och skyddar investeringarna. Förutom rådgivning ger SICK support på plats vid konceptframtagning, idrifttagning samt vid löpande drift.

Tjänsteutbudet omfattar allt från underhåll och inspektion, prestandakontroll till modernisering och eftermontering. Moduluppbyggda eller individuellt utformade serviceavtal ger anläggningarna längre livslängd och på så vis bättre tillgänglighet. Givare och system känner ständigt av störningar och överskridna gränsvärden.

Rådgivning och design Applikationsspecifik rådgivning om produkt, integrering och själva applikationen.
Idrifttagning och underhåll Applikationsoptimerat och hållbart ─ tack vare idrifttagning och underhåll proffsigt utförda av utbildad SICK-servicetekniker.
Serviceavtal Garantiförlängning, SICK Remote Service, 24 h-helpdesk, underhåll, tillgänglighetsgarantier och andra modulkomponenter går att kombinera ihop individuellt som du vill.

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  Mätområde24 mm ... 700 mm
  Linearitet± 1,6 µm ... ± 400 µm
  Upprepningsprecision

  0,02 µm

  0,2 µm

  1 µm

  2 µm

  5 µm

  10 µm

  Responstid≥ 0,1 ms
  Utmatningstid≥ 0,1 ms
  Mätfrekvens≤ 10 kHz / ≤ 1,25 kHz
  Digital utgång5 x PNP, NPN
  LjussändareLaser, röd
  LjustypSynligt rött ljus
  Laserklass1 / 2
  Seriell✔ , RS-422
  Analog utgång
  Antal3
  TypStrömutgång / spänningsutgång
  Omgivningstemperatur, drift–10 °C ... +50 °C
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads