Avståndsmätare för långa avstånd
Dx1000

Prestanda med framtid

Din fördel

 • Säker avståndsmätning inom- och utomhus möjliggör hög tillgänglighet till anläggningen
 • Oönskade reflexer kan undertryckas med Multi-Echo-teknologi – och ger ett större användningsområde
 • Omfattande inställningsmöjligheter tillåter perfekt anpassning till individuella mätuppgifter
 • Snabb och säker idrifttagning med grafisk pekdisplay, bekväm SOPAS ET-gränssnitt och röd inriktningslaser
 • Bara ett par instrumentvarianter (standardisering) för många olika krav sparar kostnader
 • Ögonsäker tack vare laserklass 1

Översikt

Prestanda med framtid

För säker avståndsmätning inom- och utomhus: Avståndsmätare för långa avstånd Dx1000 med infraröd laser är självklar för användning på kranar, inom trafiksituationer för detektering av fordon eller för mätning av heta stålvalsar i stålverk. Dx1000 är dessutom mycket flexibel i användningen – HDDM+(High Definition Distance Measurement med Multi-Echo-teknologi) möjliggör avståndsmätningar med hög mätsäkerhet, även vid externt ljus, regn, snö och dimma. Den axiella objektdetekteringen och den snabba detekteringen av kanter på objekt som kommer från sidan är dess speciella styrka. Och allt med mätcykeltider på upp till en millisekund, perfekt för användning i reglerkretsar.

I korthet
 • Avståndsmätare för långa avstånd med IR-laser med HDDM+-teknik
 • Mätning av naturliga objekt (DT1000) eller på reflektor (DL1000)
 • Damm- och vattentätt hus (IP 65 och IP 67), tillverkat i korrosionsfast aluminiumlegering
 • Konfigurerbara digitala in- och utgångar, analog utgång och fältbussgränssnitt (beroende på variant)
 • Mätning på heta ytor (DT1000)

Fördelar

Innovativ teknik säkerställer tillförlitliga mätresultat

Avståndsmätaren för långa avstånd Dx1000 imponerar med sina utmärkta prestanda när det gäller tillförlitlig mätning av mycket stora avstånd både inomhus och utomhus. Med modern HDDM+-teknik och robust hus säkerställer Dx1000 stabila mätresultat – även i väder och vind. Denna mätteknik som SICK har utvecklat för särskilt tuffa omgivningsvillkor erbjuder flexibilitet vid höga hastigheter.

Tillförlitliga avståndsmätningar i väder och vind

Den innovativa HDDM+-tekniken hos Dx1000 möjliggör mätningar på stora avstånd och utmärker sig genom lågt mätvärdesbrus och multiekoförmåga

Mycket hög okänslighet för externt ljus och störningar i mätvägen som kan uppstå genom påverkan från regn, snö eller dimma

Hus av korrosionstålig aluminiumlegering, damm- och vattensäker enligt IP65 och IP67 – anslutning via M12-stickanslutning för industriapplikationer

Hög tillförlitlighet vid tuffa omgivningsvillkor

Hög mätsäkerhet och användarvänlig

I de flesta applikationer tar avståndssensorn emot ett enda eko från reflektionen på mätobjektet och räknar om detta till ett avståndsvärde. I faktiska situationer kan skyddsfönster eller miljöfaktorer som nederbörd i mätvägen alstra oönskade ekon. Tack vare HDDM+ med multiekoteknik kan det rätta ekot identifieras och väljas för avståndsmätningen. Detta möjliggör avståndsmätningar med hög mätsäkerhet – även vid närvaro av flera ekon.

Gör rätt val snabbt och enkelt

Grafiskt val av det rätta ekot Med det bekväma SOPAS-ET-användargränssnittet kan det rätta ekot identifieras från datorn och väljas för avståndsmätningen
Dx1000 – High Definition Distance Measurement Plus

Tillförlitlig nivåmätning av flytande aluminium tack vare multiekotekniken hos Dx1000

Enkel och intuitiv användning

De många inställningsmöjligheterna för Dx1000 kan utföras snabbt, enkelt och med hög användarsäkerhet – antingen via den grafiska pekskärmen direkt på enheten eller via SOPAS-ET-gränssnittet

Intuitiv och tillförlitlig mätning tack vare multiekoteknik

Innovativ avståndsmätteknik i kompakt hus

Dx1000 med HDDM+ är perfekt för mätning av mycket stora avstånd – vid jämförelsevis korta mätcykeltider ned till 1 ms och lågt mätvärdesbrus. Sensorvarianterna DT1000 för avståndsmätning på naturliga objekt och DL1000 för mätning på reflektorer täcker in ett brett användningsområde och ger stor flexibilitet. DT1000 har en räckvidd på över 450 m vid mätning på naturliga objekt. DL1000 har en maximal räckvidd på 1 500 m vid mätning på reflexfolien ”Diamond Grade”.

Utformad för de mest skilda krav

Förutom den axiella objektföljningen där mätobjektet rör sig kontinuerligt längs laserstrålen har Dx1000 även utformats för applikationer där mätobjektet kommer in i laserstrålen från sidan, t.ex. vid mätning vid kanter

Mättekniken hos DT1000 är utformad för avståndsmätningar på heta ytor; därför är den perfekt för beröringsfri mätning eller positionering av heta stålämnen

En särskild egenskap hos DT1000 är mätområdets skalbarhet: vid mätning på naturliga objekt kan sensorns räckvidd ökas genom inställning av längre mätcykeltid och anpassas optimalt till mätuppgiften

Hög flexibilitet vid användningen

SICK LifeTime Services

SICK-service ökar produktiviteten för maskiner och anläggningar, höjer det allmänna arbetsskyddet, lägger grunden till långsiktig lönsamhet och skyddar investeringarna. Förutom rådgivning ger SICK support på plats vid konceptframtagning, idrifttagning samt vid löpande drift.

Tjänsteutbudet omfattar allt från underhåll och inspektion, prestandakontroll till modernisering och eftermontering. Moduluppbyggda eller individuellt utformade serviceavtal ger anläggningarna längre livslängd och på så vis bättre tillgänglighet. Givare och system känner ständigt av störningar och överskridna gränsvärden.

Rådgivning och design Applikationsspecifik rådgivning om produkt, integrering och själva applikationen.
Idrifttagning och underhåll Applikationsoptimerat och hållbart ─ tack vare idrifttagning och underhåll proffsigt utförda av utbildad SICK-servicetekniker.
Serviceavtal Garantiförlängning, SICK Remote Service, 24 h-helpdesk, underhåll, tillgänglighetsgarantier och andra modulkomponenter går att kombinera ihop individuellt som du vill.

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  Mätområde0,2 m ... 1.500 m, på reflexfolie ”Diamond Grade”, 6 % remission, 90 % remission
  Upprepningsprecision≥ 1 mm, se repeternoggrannhetskurvorna
  Utmatningstid≥ 1 ms 1)
  ≥ 1 ms
  Precision

  Typ. ± 15 mm: se mätnoggrannhetsdiagram

  Typ. ± 15 mm

  MätobjektReflektor / naturliga objekt
  Ethernet✔ , TCP/IP
  Seriell✔ , RS-422
  SSI
  PROFIBUS DP
  EtherNet/IP™
  PROFINET
  Mätcykeltid1 ms, 4 ms, 16 ms, 64 ms, 128 ms
  Omgivningstemperatur, drift

  –40 °C ... +55 °C

  –40 °C ... +95 °C, Drift med kylkåpa

  Laserklass1 (IEC 60825-1:2014)
  • 1) Beroende på gränssnittet som används.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads