Omkopplande automationsljusridåer
SLG-2

Ljusridå i mycket kompakt hus för många detektions- och mätuppgifter

Din fördel

 • Enkel integration i trånga utrymmen tack vare det smala huset och att blindzon saknas
 • Detektion av mycket tunna objekt såsom kuvert eller metallplåtar tack vare krysstrålefunktionen.
 • Exakt framkantsidentifiering tack vare kort responstid och hög upplösning
 • Integrerade mät-, klassificerings- och SmartTask-Funktionen minskar arbetet med datautvärdering och implementering.
 • Högsta möjliga flexibilitet för individuell utvärdering av mätdata genom utvärdering av enskilda strålar.
 • Maximal kontroll och processsäkerhet tack vare detaljerade diagnosfunktioner
 • Snabb och enkel konfiguration via IO-Link och SOPAS ET

Översikt

Ljusridå i mycket kompakt hus för många detektions- och mätuppgifter

SLG-2 är en automations-ljusridå för olika detektions- och mätuppgifter. Det finns två optikvarianter: en med ljusutgång fram och en med ljusutgång på sidan. De gör det möjligt att integrera den smala ljusridån i nästan alla tillämpningar. SLG-2 har ingen blindzon och finns i detektionshöjderna 100 mm till 2 400 mm. Tack vare den niofaldiga krysstrålefunktionen uppnår ljusridån mycket hög upplösning och kan identifiera mycket tunna objekt på ett tillförlitligt sätt. Smart Tasks och det kraftfulla IO-Link-COM3-gränssnittet möjliggör bearbetning av mätdata i enheten. Den detaljerade diagnosfunktionen hos SLG-2 möjliggör statusbaserat underhåll av enheten.

I korthet
 • Husmått: 12 mm x 24 mm, detektionshöjder: 100 mm till 2 400 mm
 • Slim- och flat-husvarianter
 • Krysstrålefunktion: upp till 9 strålar
 • Kort responstid tack vare egen ljusridå-ASIC
 • Detektions-, klassificerings- och mätfunktioner såsom Smart Tasks
 • Detaljerad diagnosinformation
 • IO-Link-COM3-gränssnitt

Kompakt design

Enkel maskinintegrering tack vare kompakt design

I moderna maskindesigner är utrymmet oftast begränsat. På många ställen räknas varje millimeter och extra kompakta konstruktioner är därför viktiga. Exakt rätt användningsförhållanden för ljusridån SLG-2 – en kraftfull lösning för vanliga detektions- och mätuppgifter. SLG-2 finns både i slim- och flat-variant och kan därför integreras väl i flera olika, små utrymmen och erbjuder hög flexibilitet vad gäller maskinintegration.

Liten storlek: Huset är 11,8 mm x 24,1 mm med flexibel längd.

Ingen blindzon: Tack vare kabelanslutningen på husets baksida är avståndet från huskanten till den första ljusstrålen endast 4,6 mm.

Två installationsvarianter: Ljusstråleutgången kan sitta både på kortsidan (med slim-varianten) och på långsidan (med flat-varianten) av enheten.

SLG-2 kan integreras så att den passar till nästan alla tillämpningar tack vare att den tar lite plats och har två inriktningsvarianter.

Detektion av smala objekt

Mycket hög precision för detektion av smala objekt

Olika funktioner i den kompakta SLG-2 säkerställer extra bra detektionsprestanda: Utöver det minimala strålavståndet på endast 10 mm ökar även krysstrålefunktionen med upp till 9 ljusstrålar upplösningnen. SLG-2 passar därför extra bra för exakt och lönsam detektion och mätning av extra platta objekt som metall- och träplattor.

Minimalt strålavstånd på 10 mm i ett mycket kompakt hus.

Exakt objektdetektering tack vare krysstrålefunktionen med upp till 9 ljusstrålar.

Snabb responstid tack vare optimerad ljusridå-ASIC.

Det låga strålavståndet och krysstrålefunktionen säkerställer utmärkt upplösning: Både tunna objekt och smala objekt kan identifieras med hög tillförlitlighet när de passerar ljusridån.

Bearbetning inklusive

Enkla utvärderingsfunktioner och klassificering inom SLG-2 via SOPAS ET.

Mätdata som kan användas med SLG-2 tack vare Smart Tasks och IO-Link-gränssnitt. Med hjälp av zon- och logikfunktioner kan enkla applikationsuppgifter utföras redan i enheten. Den intelligenta sensorn levererar diagnosinformation om sin status. Ljusridån rapporterar exempelvis om smuts påverkar dess prestanda för kraftigt. Dessa data utgör grunden för underhåll beroende på status och hög tillgänglighet.

Enkel hantering tack vare enkla menyer och en överskådlig layout.
Med hjälp av enkla mät-, zon- och logikfunktioner kan uppgifter lösas redan i ljusridån.

SLG-2 utför enkla mätnings- och klassificeringsuppgifter internt och, beroende på applikation, behövs ingen ytterligare maskinvara i efterföljande led. Ett brett utbud av diagnosinformation minskar stilleståndstiderna i anläggningen och ökar den ekonomiska effektiviteten avsevärt.

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  KommunikationsgränssnittIO-Link
  Driftsräckvidd1,5 m ... 6 m
  Räckvidd, parallellstråle (rekommenderas)70 mm ... 6.000 mm
  Strålavstånd

  10 mm

  25 mm

  50 mm

  Optisk ljusutgång

  Slim

  Flat

  Övervakningshöjd100 mm ... 2.400 mm
  Anslutningstyp

  Kabel med stickkontakt M8, 4-polig

  Kabel med stickkontakt M12, 4-polig

  Kabellängd150 mm
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads