Artikelserie om Industri 4.0 - Del 6 - Anpassningsbarhet - det sista steget mot Industri 4.0

2020-feb-21

 Medan det ofta först är i efterhand som man kan peka på exakt vad det är som definierar en ny revolution är en sak säker; det är företag som är anpassningsbara som bäst kommer att klara av att dra nytta av det som Industri 4.0 har att erbjuda. 

 

 Vad handlar anpassningsbarhet om när vi pratar om Industri 4.0?

 

När vi pratar om anpassningsbarhet menar vi processer som optimerar sig själva på ett automatiserat sätt. Det uppnås genom att skapa virtuella miljöer där företag kan testa och optimera processer utan att spendera de resurser som finns och utsätta sig för de risker som det hade inneburit att utföra testerna i en verklig miljö. Det är även i dessa miljöer som automatiserade processer får utrymme att växa och lära sig.
 

Det sista steget i mognadsindexet

 

Anpassningsbarhet är det sista steget i det som vi i branschen kallar för mognadsindexet. Denna form av mognad, eller utveckling, inleds med att göra saker på fabriken synliga och transparenta, vilket leder till att vi kan göra bättre prognoser och slutligen mot att vi kan skapa system som är anpassningsbara. 
 
Som sagt är anpassningsbarhet det sista steget i processen. Det är höga nivåer av anslutningsbarhet och automatisering där produktionssystem kan reagera automatiskt på förhållanden på fabriken. Det revolutionerande är att det inte behöver vara förhållanden som vi har programmerat in eller som behöver ha hänt tidigare. Systemet är skapat för att anpassa sig till helt nya omständigheter och lära sig på egen hand.
 
Det bör nämnas att företag inte bara kan hoppa in och säga ”nu ska vi satsa på anpassningsbarhet”. Mognadsindex är mer av en rät linje där samtliga delar i utvecklingskedjan måste uppnås för att nästa steg ska kunna mötas. Utan synlighet, ingen transparens, utan transparens, ingen prediktiv kapacitet, och utan prediktiv kapacitet, ingen anpassningsbarhet.
 

 Teknik som möjliggör anpassningsbarhet

Den teknik som under de senaste åren har introducerats på marknaden har nu blivit allt billigare att använda, även för små och medelstora företag, och de har börjat bli möjliga att massanvända för storföretag. Här är ett par exempel på den teknik som gör anpassningsbarhet möjlig.
 

Augmented Reality

Augmented reality handlar om att dra in datorgenererade bilder in i den verkliga världen. Det vanligaste användarscenariot för detta har nog hittills varit Pokémon Go, där vi kunde hålla våra mobiltelefoner framför en miljö där sedan virtuella representationer genererades. På samma sätt kan augmented reality användas på fabriksgolvet där vi exempelvis via smarta glasögon kan få information om maskiners prestanda, behov av underhåll eller annan information som är användbar för processernas optimering.

 

Virtuell simulering

Virtuell simulering handlar om att vi kan skapa scenarier där våra processer utsätts för olika omständigheter för att se hur de skulle prestera i ett sådant scenario. En revolution när det kommer till riskhantering och optimering.

 

Autonoma fordon och robotar

Autonoma fordon och robotar är ett gigantiskt steg framåt för optimeringen av fabriksrelaterade processer. Vi har redan sett hur allt fler autonoma fordon har tagit över manuellt arbete på lager och i fabriker. Det är något som kommer att fortsätta att utvecklas tack vare smarta sensorer och virtuell simulering.

 

Nya affärsmöjligheter

 

Företag som lyckas ta till sig nya och innovativa affärsmodeller är de som är bäst lämpade för att vara en del av denna industriella revolution. Tack vare den uppsjö av ny data som företag kan börja samla in och analysera via smarta sensorer på fabriken, och tack vare den insyn som det genererar för verksamheten, kan smarta och agila företag öppna upp för nya sätt att tjäna pengar.
 
Tack vare maskininlärning och dataanalys kan företag upptäcka mönster i produktionen och svara på utmaningar snabbare, och som vi tidigare var inne på kan företag köra simulationer för företagets processer, vilket gör det möjligt att förutse många möjliga scenarier, som exempelvis förändringar i efterfrågan, växlande omständigheter, nya lagstiftningar och hot från konkurrenter. Allt det leder till att vi får en ökad nivå av flexibilitet och anpassningsbarhet i verksamheten.
 
Bakgrunden till varför det är viktigt för företaget att ha en kultur av anpassningsbarhet är att det ställer nya krav på organisationens struktur. Beslut måste kunna fattas snabbare och när nya möjligheter visar sig måste det finnas en tillit till den data och de processer som visar var nya affärer finns. Det är då det på riktigt kommer att kännas som en fjärde industriell revolution.