Artikelserie om Industri 4.0 - Del 4 - Vad innebär ökad transparens för dagens industri?

2020-feb-18

Industri 4.0 handlar om hur ny digital teknik och framsteg inom robotteknik och AI tillsammans med smarta sensorer och molnbaserad teknik gör tillverkningsindustrin mer effektiv än någonsin tidigare. Ett viktigt steg i processen är transparens. Men vad innebär transparens för industrin och varför är det en så viktig del av Industri 4.0?

 

Hur uppnås transparens?

Transparens handlar om att få större insyn i vad som faktiskt sker inom industrin. Genom att använda smarta sensorer får vi information i realtid, på ett standardiserat sätt, vilket gör det möjligt för oss att skapa bättre samarbeten mellan avdelningarna på företaget och få bättre underlag för informerade beslut. 

 
Här är ett par av de tekniker som ger oss ökad transparens:
 
1. Big Data och maskininlärning
Genom att få tillgång till data som vi inte manuellt behöver analysera och arrangera kan vi få värdefull information om vad som fungerar bra och vad som kan förbättras.
 
2. Digitalisering och molnbaserad teknik
Genom att kunna lagra och komma åt data och system via internet istället från datorns hårddisk blir verksamheten mer agil och mer lättmanövrerad, vilket leder till ökad effektivitet.
 
3. Internet of Things (IoT)
En viktig beståndsdel i Industri 4.0 är att samtliga enheter i fabriken kan prata med varandra.
 
4. Augmented Reality (AR) och integrerad teknik
Genom att använda teknik som ger maskiners prestanda i realtid i form av ett par glasögon eller en app, blir det enklare att få insyn i hur fabriken fungerar.
 
5. Samarbetsorienterad robotteknik
Människor fasas inte ut helt och hållet tack vare ny robotteknik. Fokus ligger snarare på ett samarbete mellan människor och robotar.
 

 

 Ökad transparens leder till bättre beslutsfattande

Med hjälp av trådlös kommunikation och allt det som Internet of Things (IoT) för med sig kan vi nu ansluta maskiner, sensorer och andra enheter till de anställda som har ansvar för att optimera effektiviteten på fabriksgolvet. Den ökade transparens som det för med sig innebär att operatörerna på golvet nu får tillgång till betydligt mer information som de kan använda för att fatta informerade beslut. 

 
Tidigare har det varit möjligt för en operatör att ha kontroll över ett par enheter men tack vare den ökade interaktionen mellan enheter blir det nu möjligt att samla in, analysera och använda information från samtliga delar av tillverkningsprocessen, vilket gör det möjligt att ha en betydligt mer välinformerad helhetsbild över hela produktionen. 
 
Det pratas mycket om att maskiner som är uppkopplade mot varandra och kan prata med varandra, men minst lika viktigt är att de blir uppkopplade globalt. Det innebär att ni kan kombinera lokal och global data för att fatta bättre beslut både i stunden och för framtidens produktion.
 

Fyra steg mot ökad transparens

Den teoretiska bakgrunden till Industri 4.0 är en sak, men det är en annan sak att få till det i verkligheten. Vi har därför skapat en kortfattad väg mot ökad transparens i moderna fabriker.

 
1. Bygg ut era anslutningar
Det är viktigt att samtliga enheter i fabriken är anslutna på ett sätt som gör att de kan kommunicera med varandra. Det bör därför vara er första prioritet.
 
2. Skapa en datasjö
En datasjö är den plats där ni samlar all er data. För att få full insyn i er verksamhet är det viktigt att den befinner sig på samma plats och inte är utspridd i olika system som används av olika avdelningar.
 
3. Håll koll på era interna mätningar
Hela poängen med Industri 4.0 är att göra er verksamhet mer effektiv. Om ni inte mäter vad som sker i verksamheten blir det svårt att sätta upp gemensamma mål, och ännu svårare att nå dit ni vill nå. Tack vare ökad transparens blir det nu lättare att mäta hur er fabrik presterar.
 
4. Integrera
Det är viktigt att inte stapla system ovanpå varandra. Se till att nya system fungerar tillsammans med tidigare system, att ni fasar ut system som ni inte längre behöver och att de lösningar ni använder är fullt kompatibla med era processer. Ofta går det att integrera smarta sensorer med ERP-lösningar och CRM-verktyg, vilket är ett måste för att verksamheten ska bli så effektiv som möjligt.
 
Använd den ökade transparensen för att skapa bättre framtidsprognoser
Genom att använda realtidsdata, maskininlärning och ökad transparens kan företag ofta skapa bättre prognoser för framtiden. Historisk data blir nu mer lättillgänglig och när ni har full kontroll på vad som sker i nuläget får ni även en bättre känsla för vad framtiden har i beredskap för er produktion. Fördelarna med Industri 4.0 är många och ifall det implementeras på rätt sätt kan dagens företag se ett stort språng framåt vad gäller ökad produktivitet och lönsamhet.