Artikelserie om Industri 4.0 - Del 3 - Vad visualisering/synlighet innebär för smarta fabriker

2020-feb-17

Industri 4.0 för med sig många fördelar för dagens och framtidens industri. Våra fabriker blir mer effektiva och kan använda data på ett helt nytt sätt. En viktig beståndsdel i den här industriella revolutionen är ökad visualisering. I den här artikeln kommer vi att ta en närmare titt på vad visualisering kommer innebära för smarta fabriker.

 

Varför förbättras visualiseringen?

Genom att maskinerna i fabriken kan samla in data om sin omgivning och de processer som de är involverade i, får er verksamhet mer data om vad som faktiskt sker på fabriksgolvet. Fabriker som är uppkopplade kan ge er en visualisering i alla moment av leveranskedjan. Allt från kundernas beställningsbeteende till lagerhantering blir mer transparent tack vare de verktyg som möjliggörs i en smart fabrik.

 

För att få maskinerna att prata med varandra krävs smarta sensorer. Det är små enheter som integreras i maskinerna och som spårar relevant information i fabriken, till exempel rörelsesensorer som optimerar hur maskiner rör sig på golvet eller värmesensorer som håller koll på temperatur i maskinerna. Det sensorerna gör är att ge er mer information om er verksamhet och det är tack vare den informationen som ni kan optimera era processer.

Visualisering i produktionen

Utöver underhåll kan även visualisering i industrin innebära en mer effektiv produktion. Genom att ha mer information om er tillverkning kan ni arbeta med proaktiv produktion, exempelvis genom att identifiera, spåra och förutspå leveranser på ett mer pricksäkert sätt. 

 

Smarta och anslutna system hjälper fabriker att förbättra sin output. Ni får mer information om era flaskhalsar och kan därför åtgärda dem eller anpassa er efter dem. Många delar av produktionen lider av ineffektiva processer. I smarta fabriker kan processerna göras betydligt mer effektiva och den förbättringen startar med att ge er mer information om processerna.

 

Hur ni omvandlar ökad visualisering till ökade intäkter 

För många företag är steget inte långt från att gå från dagens tillverkning till smart tillverkning. Processer som i dag dränerar resurser och era anställdas tid kan ofta automatiseras. Ta hand om era onödiga flaskhalsar, förberedd er bättre på maskinunderhåll och få mer insyn i er verksamhet. Alla de här parametrarna leder till en mer effektiv fabrik och en effektiv fabrik leder givetvis till ökade intäkter.