Artikelserie om Industri 4.0 - Del 2 - Anslutningsbarhet - byggstenen för smarta fabriker

2020-feb-16

Det som på engelska brukar kallas ”connectivity”, anslutningsbarhet, är en viktig faktor och är tillsammans med datorer en av de viktigaste byggstenarna för att möjliggöra Industri 4.0. Med vad innebär det egentligen att ha en ansluten fabrik och vad händer när våra maskiner på ett bättre sätt kan kommunicera med varandra? 

 

Industri 4.0 och anslutningsbarhet

 

Att processerna inom industrin ska vara anslutna är inget nytt. Även äldre maskiner kan kommunicera sin in- och output med den som administrerar maskinen, och denna data är givetvis en av grundstenarna till varför moderna fabriker fungerar. Det som just nu sker i den fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0, och hur digitala och fysiska processer allt mer går in i varandra innebär dock att hela leveranskedjan transformeras. Vi ser nu hur hela kommunikationsinfrastrukturen når nya nivåer tack vare att allt fler enheter blir uppkopplade, både mot varandra och mot internet. Vi ser även att enheterna kan läsa av sin omgivning och interagera med den. 
 

Trådlösa fabriker

 

Gårdagens, och till stor del dagens, fabriker består till stor del av enheter som inte är uppkopplade - och ifall de är uppkopplade är det oftast bara vissa enheter eller maskiner som är det - vilket innebär att delar av nätverket av enheter arbetar i blindo. Framtiden inom industrin handlar mycket om att se till att samtliga delar av fabriken kan kommunicera med varandra, och för att uppnå det krävs det att våra fabriker blir trådlösa och uppkopplade.
 
Datorer ses ofta som en av de viktigaste byggstenarna inom industrin men en minst lika viktig byggsten i dag är anslutningsbarhet. För att möjliggöra Industri 4.0 krävs en digital grund där samtliga delar av verksamheten är uppkopplade, både internt och mot internet. 
 

Smarta sensorer

 

En av de viktigaste innovationerna inom industrin, och en av anledningarna till varför smarta fabriker är möjliga, är smarta sensorer. Smarta sensorer samlar in data om sin miljö och kan kommunicera insamlad data till andra anslutna system. Det innebär att stora delar i fabriken kan automatiseras på ett helt nytt sätt, utan mänsklig inblandning i delar av processen där det tidigare har varit nödvändigt.
 
Framförallt finns det tre syften, eller fördelar, med smarta sensorer:
 
1. De ger större insikt om era processer och arbetsflöden
2. De kan integreras i produkter för att ge mer information om användning och leverans
3. De kostar nu inte lika mycket som förr, vilket innebär att de kan användas på en bredare front
 
Även om det här är imponerande i sig, är det först när alla enheter och sensorer, är uppkopplade mot varandra som den sanna kraften i sensorerna släpps lös. Om vi även inkorporerar maskininlärning och AI i ekvationen får vi en bild av den nära framtidens fabriker som består av helt automatiserade processer där maskinerna samexisterar och samarbetar.
 

En ansluten fabrik är en fabrik som är redo för framtiden

 

Den viktigaste beståndsdelen i den smarta fabriken är just att den är ansluten. Smarta faktorer kräver att de underliggande processerna och material är sammankopplade för att den data som sensorerna samlar in ska kunna användas för att optimera fabrikens funktioner. Dessutom kan insamlad data integreras med affärssystem samt data från samarbetspartners och kunder för att få en bättre helhetsbild av fabriken, vilket i sin tur leder till bättre effektivitet över hela organisationen.
 
Industri 4.0 kommer innebära att våra maskiner blir smartare, fabriker mer effektiva, processer mer optimerade, produktionslinjer mer flexibla och att produktiviteten ökar. Medan det finns många faktorer som behöver tas i åtanke för att möjliggöra den smarta fabriken är det just anslutningsbarheten som är själva grunden för hela revolutionen. Att se till att hela fabriken är ansluten är det första steget mot en helt automatiserad fabrik.