Array-sensorer

Rad för rad, ökat försprång – array-sensorer

Array-sensorer arbetar enligt avkänningsprincipen. Den identifierar de allra minsta kanterna utifrån gråskaleskillnader i det synliga området. Positionering av t.ex. en pappersbana med hjälp av bankanten eller en kontrastlinje är bara en av många applikationer. Likaså kan bredd, diameter och mellanrum detekteras. I reflektordrift identifierar array-sensorerna även transparenta material.

1 träffar:

Ökad flexibilitet och effektiv kommunikation
  • Teach-in av utvalda kanter är möjlig
  • TFT-färgdisplay
  • Olika driftsätt för olika applikationer
  • Core- och prime-varianter för olika applikationsfält
  • Stort mätområde på upp till 50 mm
  • Avkänningsavstånd på 25 mm eller 100 mm
  • Repeteringsprecision nedtill 30 µm