Kontakt
Feedback

Säkerhet

Visa alla Dölj alla

Farligt ställe

Det farliga stället befinner sig direkt i en maskin. När en person arbetar mycket nära maskinen och sträcker in en hand i den måste den säkras. Säkra ljusridåer och säkra kamerasystem skyddar händer och fingrar.

Visa alla Dölj alla

Åtkomst

Optoelektroniska skyddsanordningar övervakar åtkomsten till ett riskområde. Arbetarens interaktion med maskinen är regelbunden, men inte ofta. Vid ett åtkomstskydd på automatiska materialtransportsystem har den tillförlitliga åtskiljningen mellan människa och material högsta prioritet. Material ska passera utan att anläggningen stannar. Om dock en människa beträder området måste den farliga rörelsen stanna på ett säkert sätt.

Visa alla Dölj alla

Riskområde

Riskområdet är alla områden i eller kring en maskin där personer utsätts för en personskaderisk eller hälsorisk. Faran är antingen permanent eller kan uppstå oväntat.

Visa alla Dölj alla

Dörrar och luckor

Dörrar, portar och luckor på fysiska skydd låses för säkerhetsfunktionerna. Säkra låsfunktioner sörjer för att åtkomsten förhindras tidvis. Men även säkerhetssystem övervakar dörrar, portar samt takluckor.

Visa alla Dölj alla

Position

Maskinpositionerna, maskinens ändlägen eller positionen på maskindelarna övervakas på ett säkert sätt.

Visa alla Dölj alla

Rörelse

Stillestånd, hastighet och rörelseriktning på maskinerna och anläggningarna övervakas på ett säkert sätt.

Upp