Kontakt
Feedback

Säkerhet

Visa alla Dölj alla

Farligt ställe

Det farliga stället befinner sig direkt i en maskin. När en person arbetar mycket nära maskinen och sträcker in en hand i den måste den säkras. Säkra ljusridåer och säkra kamerasystem skyddar händer och fingrar.

Visa alla Dölj alla

Åtkomst

Optoelektroniska skyddsanordningar övervakar åtkomsten till ett riskområde. Arbetarens interaktion med maskinen är regelbunden, men inte ofta. Vid ett åtkomstskydd på automatiska materialtransportsystem har den tillförlitliga åtskiljningen mellan människa och material högsta prioritet. Material ska passera utan att anläggningen stannar. Om dock en människa beträder området måste den farliga rörelsen stanna på ett säkert sätt.

Visa alla Dölj alla

Riskområde

Riskområdet är alla områden i eller kring en maskin där personer utsätts för en personskaderisk eller hälsorisk. Faran är antingen permanent eller kan uppstå oväntat.

Visa alla Dölj alla

Byggnader och markområden

Vid en säkring av offentliga byggnader, industribyggnader, privata hus och andra markområden är det lämpligt med elektroniska skyddsanordningar. De kompletterar det befintliga skyddet, t.ex. säkerhetspersonal, eller ombyggnationer på ett utmärkt sätt. Sensorerna skyddar mot vandalism, stöld, inbrott och rymning. En uppdelad säkring utifrån och inåt ser till att larmet utlöses tidigt. Detta ger säkerhetspersonalen mer handlingstid. SICK tillhandahåller mångsidiga och effektiva möjligheter för objektskydd.

Visa alla Dölj alla

Maskin

Produkter för att säkra maskiner hittar du inom följande områden

Visa alla Dölj alla

Värdesaker

Högkvalitativt gods har hög stöldrisk. Därför övervakar laserscannrar och andra sensorer från SICK värdesakerna mycket tillförlitligt.

Visa alla Dölj alla

Dörrar och luckor

Dörrar, portar och luckor på fysiska skydd låses för säkerhetsfunktionerna. Säkra låsfunktioner sörjer för att åtkomsten förhindras tidvis. Men även säkerhetssystem övervakar dörrar, portar samt takluckor.

Visa alla Dölj alla

Position

Maskinpositionerna, maskinens ändlägen eller positionen på maskindelarna övervakas på ett säkert sätt.

Visa alla Dölj alla

Rörelse

Stillestånd, hastighet och rörelseriktning på maskinerna och anläggningarna övervakas på ett säkert sätt.

Upp