Kontakt
Feedback

Vätskeanalyssystem

Processäkerhet långt över de lagstadgade specifikationerna

Vätskeanalys är ofta en mycket kritisk applikation för processkvaliteten eller anläggnings- och miljöskydd. Lösningar från SICK övervakar kontaminationen av processvätskan eller kyl- och avloppsvattnet inom många områden. SICK:s kunder litar på företagets långa erfarenhet och stora flexibilitet vid erbjudandet av måttsydda lösningar.

1 träffar:

Produktfamilj TOCOR700
Tillförlitlig övervakning av organiska vattenföroreningar
  • Mycket hög mätnoggrannhet, även vid låga TOC-koncentrationer
  • Intern bärargasberedning
  • Utföranden för användning i Ex-zon 1 eller 2 (ATEX)
  • Utförande som stående enhet eller väggenhet
  • Snabbytesfunktion genom en andra termisk reaktor (alternativ)
  • Mätpunktsomkoppling för 4 mätpunkter (alternativ)
Upp