Kontakt
Feedback

Övervakning och kontroll

Visa alla Dölj alla

Emission

Analysatorerna och analyslösningarna från SICK övervakar och kontrollerar emissionsgränsvärdena, utsläppen av skadliga ämnen och andra substanser i miljön. Typiska användningsområden är kraftverk, avfallsförbränningsanläggningar, massafabriker, cementfabriker och kemisk industri.

Visa alla Dölj alla

Kvalitet

Här övervakas parametrar som är nödvändiga för att driva en process eller en anläggning enligt dess funktion.

Visa alla Dölj alla

Processer

In-situ- och processgasanalysatorer, massflödesmätare och andra processlösningar övervakar och kontrollerar processerna för optimering och styrning. De optimerar t.ex. lufttillförseln i eldningsanläggningar eller katalysatorernas effektivitet och mycket mer. Typiska användningsområden är kemisk industri, cementfabriker, kraftverk och avfallsförbränningsanläggningar.

Visa alla Dölj alla

Anläggningar

In-situ- och extraktiva gasanalysatorer, stoftmätare och gastransmittrar kontrollerar anläggningarna med avseende på funktion och säkerhet. De övervakar t.ex. kolsilor med avseende på pyrbrand samt kolverk och deponier. De kontrollerar elfilter och tygfilter eller ångledningar med avseende på rörsprickor. De övervakar även torkanläggningar med avseende på UEG-gränsvärdena samt ventilation och inomhusluft med avseende på skadliga ämnen osv. Trafiksensorer kontrollerar vägar och fordon. Spårbarheten av produkter inom industriella anläggningar garanteras med spårbarhetssystemen från SICK.

Upp