Kontinuerliga emissionsmätsystem (CEMS)

Överensstämmelse utan kompromisser

Kontinuerliga emissionsmätsystem (CEMS) från SICK levererar tillförlitliga mätvärden för myndigheternas miljöövervakning. Systemen uppfyller sedan många år de ställda kraven och möjliggör för användarna att även i framtiden ägna sig åt det väsentliga i den dagliga verksamheten utan problem.

4 träffar:

Träffar 1 - 4 av 4

Vy: Galleri Lista
Det flexibla analyssystemet för process- och emissionsapplikationer
 • Analysatorer och mätstorheter kan alltid efterinstalleras
 • Finns i standardstorlek eller som platssparande Compact-variant
 • Uppfyller kraven på en automatisk mätanordning enligt EU-standarder
 • Mycket korta responstider tack vare mätgas-bypass
Jämför nu
Välj
Tillförlitlig mätning av växthusgasemissioner
 • Tillförlitlig mätning med låg mätosäkerhet.
 • Automatisk omställning för upp till 5 mätställen
 • Programpaket för beräkning och registrering av det totala drivhusgasutsläppet
 • Genomflöde-, tryck- och temperaturmätning med IECEx-zon-1-enheter
 • Tillgänglig som fristående skåp eller integrerat i MINESIC700 TBS
Jämför nu
Välj
Effektiv och enkel mätning av emissioner
 • Alla typiska avgasparametrar kan mätas (O2, CO, NOx, SO2)
 • Utrustat med ett komplett provtagningssystem (mätgasprovtagningsfilter, mätgaskylare och en integrerad mätgaspump)
 • MCERTS-certifierat
 • Testat enligt EN 61000-6 och EMC och CE-märkt
 • Mätvärdena matas ut analogt (4 ... 20 mA) eller digitalt (Modbus)
Jämför nu
Välj
Kraftfulla, framtidssäkra CEMS för emissionsmätningar
 • Kall-extraktivt analyssystem, testat enligt EN 15267 och EN 14181
 • Plug-and-play-analysatormoduler med 24-V energiförsörjning
 • Manöverenhet för visualisering av alla mätvärden och statusinformation i en monitor
 • Externa sensorer kan anslutas via gränssnitt
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 4 av 4