Kontakt
Feedback

Mätning

Visa alla Dölj alla

Dimension, kontur, volym

Sensorerna registrerar ett kvantitativt uttalande om objektdimensionen och objektsformen.

Visa alla Dölj alla

Temperatur

Det spelar ingen roll om det handlar om övervakningen av driftlägena inom anläggnings- och maskintekniken eller om kontrollen och regleringen av känsliga processer: en tillförlitlig och exakt bestämning av temperaturen är av stor betydelse i många områden inom industrin. Produktutbudet med inskruvnings- och instickstermometrar samt temperaturbrytare från SICK har högkvalitativa lösningar för en kontakttemperaturmätning i vätskor och gaser.

Visa alla Dölj alla

Tryck

Mätningen av tryck spelar en central roll för många områden inom anläggnings- och maskintekniken, tillverkningsindustrin, verktygsmaskintillverkningen, processtekniken samt tillverkningen och förädlingen av livsmedel och tobak. SICK har ett utbud med elektroniska tryckmätomvandlare och -brytare, som kan anpassas optimalt till kundens individuella krav tack vare de intelligenta och mångsidiga konfigurationsmöjligheterna.

Visa alla Dölj alla

Nivå

Det spelar ingen roll om det är för kontinuerlig nivåmätning eller för mätning av nivågränsvärden eller en kombination av båda – SICK erbjuder ett brett utbud med lösningar för processtyrning, lagerhållning och avspärrning. Beroende på monteringssituation, egenskaper hos vätskor eller fasta ämnen och omgivningsförhållanden erbjuder SICK optimala sensorer vars enda mål är att underlätta effektiva processer. SICK utnyttjar hela sin kompetens för att erbjuda en heltäckande teknologiportfölj. Detta omfattar t.ex. sensorer med styrd radiofrekvens (TDR), ultraljudsutrustning, enheter som arbetar enligt vibrationsprincipen samt olika optiska tekniker.

Visa alla Dölj alla

Avstånd

Produkter för avståndsmätning hittar du inom följande områden

Visa alla Dölj alla

Hastighet

Produkter för mätning av hastighet hittar du inom följande områden

Visa alla Dölj alla

Koncentration

Produkter för mätning av damm- och gaskoncentration hittar du inom följande områden

Visa alla Dölj alla

Genomflöde

Innovativa sensorer för flödesmätning, som förbinder de flexibla mätmetoderna med robusta utrustningskonstruktioner och kostnadseffektiva anslutningskoncept till överordnade system. Det spelar ingen roll om det behövs ett aktuellt flödesvärde med analoga värden eller en mängdregistrering med impulskontroll – flödesgivarna från SICK arbetar tillförlitligt och säkert med många olika medier under svåra process- och omgivningsförhållanden. Det spelar ingen roll om det gäller vätskor eller gaser – flödesgivarna från SICK grundas på innovativa drifttidsmätmetoder baserat på ultraljuds- och laserteknik.

Upp