Arbetsuppgifter

Mätning
Mätning

När sensorer och sensorsystem mäter beräknar de dimension, kontur och volym. Men de bestämmer även avstånd, hastighet och koncentration. Vätskesensorer och ultraljuds-gasflödesmätare registrerar temperatur, tryck, nivå och genomflöde.

Läs mer
Detektering
Detektering

Sensorerna från SICK identifierar objekt och objektkännetecken tillförlitligt – även under svåra förhållanden.

Läs mer
Övervakning och kontroll
Övervakning och kontroll

Sensorerna sörjer för en målinriktad övervakning och informationsflöde. SICK erbjuder komponenter och kompletta systemlösningar för emissions-, process- och anläggningskontroll, för utsläpp av skadliga ämnen och för kvalitetsövervakning.

Läs mer
Säkerhet
Säkerhet

Personskyddet har högsta prioritet. Men även maskiner och andra objekt övervakas och säkras. Säkerhetstekniska krav är övervakningen av riskområden, farliga ställen, åtkomster, dörrar och luckor, maskinpositioner och rörelser. Även byggnader, markområden, värdesaker och andra objekt måste skyddas. SICK har många års erfarenhet och innovativa, banbrytande produkter för att utföra dessa uppgifter.

Läs mer
Anslutning och integrering
Anslutning och integrering

I informationsåldern är en enkel, snabb och hanterbar tillgång till information en viktig, strategisk fördel. Våra intelligenta sensorlösningar och säkra styrningar tillhandahåller olika integrationstekniker, som möjliggör en enkel åtkomst – från HMI, PLC och ingenjörsverktyg – till våra sensorers data. Därmed erbjuder vi hjälp till en snabb och enkel lösning till en applikation och ökar maskinens tillgänglighet med ett omfattande diagnoskoncept.

Läs mer
Identifiering
Identifiering

Det spelar ingen roll om det gäller streckkoder, 2D-koder eller den framtida RFID-tekniken – SICK-sensorer presterar bästa resultat även inom den hårda industrin. De identifierar kända objekt med hjälp av optiska eller andra fysikaliska identifieringsmetoder.

Läs mer
Identifiera position
Identifiera position

SICK-sensorer identifierar positionen på många olika objekt. Det spelar ingen roll om det gäller läge, format eller navigation – allt registreras och överförs till respektive styrning.

Läs mer