Kontakt
Feedback

4Dpro-Anslutningsteknik
CDB

Enkel idrifttagning av 4Dpro-sensorer

Din fördel

 • Litet platsbehov tack vare mycket liten konstruktion
 • Två fästhål för ett snabbt, exakt montage sparar installationskostnader
 • Tidsbesparing vid ihopkoppling med kringutrustning tack vare tydligt märkta och lättillgängliga skruvterminaler och fjäderbelastade terminaler
 • Snabb och enkel konfiguration tack vare brytare minskar installationstiden
 • Den industrianpassade anslutningen garanterar en tillförlitlig lösning av applikationen
 • Snabbt byte av den anslutna sensorn i kombination med bytet av en parameterkloningsmodul CMC600

Översikt

Enkel idrifttagning av 4Dpro-sensorer

Den beprövade Connection Device Basic (CDB) erbjuder alla möjligheter för en snabb och industrianpassad anslutning av en 4Dpro-sensor. T.ex. för anslutning till ett SICK-CAN-sensornätverk, till värd-PC eller PLC-enheter. Både sensorn, som ska anslutas, och anslutningsmodulen uppfyller alla krav när det gäller damm- och stänkvattenskydd enligt IP-klassning IP 65. Dessutom erbjuder CDB en anslutningsmöjlighet för en parameterkloningsmodul CMC600. Den kan monteras i den avsedda insticksplatsen och sparar alla parametrar för den anslutna 4Dpro-sensorn. På så sätt kopieras alla applikationsspecifika parametrar till den nya 4Dpro-sensorn av samma typ, vid ett byte av en sensor.

I korthet
 • Anslutningsmodul för en 4Dpro-sensor
 • Överskådliga, lättillgängliga skruvterminaler och fjäderbelastade terminaler
 • Anslutningsbild på lockets insida
 • Konfiguration via brytare
 • IP 65-anslutning för en 4Dpro-sensor med standardanslutningskabel
 • Grunden för parameterkloningsmodulen CMC600
 • Servicekontakt för en direkt åtkomst till Aux-gränssnittet

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • Översikt över tekniska data

  Översikt över tekniska data

  Kompatibla produkter

  Mobila handhållna streckkodsläsare

  ICR80x

  CLV41x

  CLV61x - CLV65x

  Lector62x

  RFH6xx

  RFU62x

  Lector®-serien

  CLV62x - CLV64x (typberoende)

  CLV69x

  RFID-skrivare/läsare

  TiM3xx

Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp