Användningsvillkor

Innehåll

Innehållet på denna webbplats och informationen som tillhandahålls är noga utvalda och uppdateras regelbundet. Ändå kan fel och brister inte alltid undvikas. SICK tar därför inget ansvar för att informationen på denna webbplats är aktuell, rätt och fullständig samt förbehåller sig rätten att utan förvarning genomföra ändringar eller kompletteringar.

 

Länkar

SICK är inte heller ansvarigt för innehållet på webbplatser som har en länk till denna webbplats.

 

Ansvar

Skadestånd från SICK – oavsett vilka rättsliga skäl föreligger – betalas endast ut:

  • vid uppsåt.
  • vid grov vårdslöshet av organisationen eller chefer.
  • vid skuld till dödsfall, personskador eller hälsoskador.
  • vid brister som SICK har dolt i bedrägerisyfte.
  • om SICK har gett garanti på att den levererade produkten har en viss beskaffenhet.
  • om SICK har gett garanti på att den levererade produkten har en viss beskaffenhet under en viss tid.
  • om ansvar föreligger enligt produktansvarslagen för person- eller maskinskador på privata föremål.

Vid skuld till avtalsbrott är SICK dock ansvarigt även vid grov vårdslöshet från anställda som ej är chefer och vid lätt vårdslöshet, i det senare fallet begränsas den till den avtalstypiska, rimligen förutsebara skadan. Viktiga avtalsförpliktelser är sådana förpliktelser som skyddar beställarens rättsläge, vilket avtalet garanterar i enlighet med dess innehåll och syfte. I huvudsak avser detta sådana avtalsförpliktelser vars uppfyllande möjliggör ett korrekt genomförande av avtalet och på vars uppfyllelse kunden förlitar sig på regelbundet och ska kunna lita på. Ytterligare skadeståndsanspråk är uteslutna.

 

Upphovsrätt

Innehållet på denna webbplats skyddas av lagen om upphovsrätt och med ensamrätt av SICK. Utan skriftligt medgivande från SICK är en kommersiell kopiering eller annan kommersiell användning av tillhandahållet innehåll och information, särskilt när det gäller grafik och bilder, förbjudet.

 

YouTube Videos

We use the YouTube video platform on our websites, a service of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. We have integrated YouTube videos into our websites, which are stored on www.youtube.com and can be played directly from our websites. These are embedded in "enhanced privacy mode", which means that no information about you as a user is transferred to YouTube if you do not play the videos.

As soon as you start an embedded video on one of our websites, the embedded YouTube player connects to YouTube so that the video file can be transferred and played. This also transfers data to YouTube as the responsible party. We are not responsible for the processing of this data by YouTube and have no influence on this data transfer. By playing the YouTube videos, you agree to YouTube's terms of use and data policy. 

Terms of Use: https://www.youtube.com/t/terms
Data protection: https://policies.google.com/privacy