Kontakt
Feedback

Användningsvillkor

Innehåll

Innehållet på denna webbplats och informationen som tillhandahålls är noga utvalda och uppdateras regelbundet. Ändå kan fel och brister inte alltid undvikas. SICK tar därför inget ansvar för att informationen på denna webbplats är aktuell, rätt och fullständig samt förbehåller sig rätten att utan förvarning genomföra ändringar eller kompletteringar.

 

Länkar

SICK är inte heller ansvarigt för innehållet på webbplatser som har en länk till denna webbplats.

 

Ansvar

Skadestånd från SICK – oavsett vilka rättsliga skäl föreligger – betalas endast ut:

  • vid uppsåt.
  • vid grov vårdslöshet av organisationen eller chefer.
  • vid skuld till dödsfall, personskador eller hälsoskador.
  • vid brister som SICK har dolt i bedrägerisyfte.
  • om SICK har gett garanti på att den levererade produkten har en viss beskaffenhet.
  • om SICK har gett garanti på att den levererade produkten har en viss beskaffenhet under en viss tid.
  • om ansvar föreligger enligt produktansvarslagen för person- eller maskinskador på privata föremål.

Vid skuld till avtalsbrott är SICK dock ansvarigt även vid grov vårdslöshet från anställda som ej är chefer och vid lätt vårdslöshet, i det senare fallet begränsas den till den avtalstypiska, rimligen förutsebara skadan. Viktiga avtalsförpliktelser är sådana förpliktelser som skyddar beställarens rättsläge, vilket avtalet garanterar i enlighet med dess innehåll och syfte. I huvudsak avser detta sådana avtalsförpliktelser vars uppfyllande möjliggör ett korrekt genomförande av avtalet och på vars uppfyllelse kunden förlitar sig på regelbundet och ska kunna lita på. Ytterligare skadeståndsanspråk är uteslutna.

 

Upphovsrätt

Innehållet på denna webbplats skyddas av lagen om upphovsrätt och med ensamrätt av SICK. Utan skriftligt medgivande från SICK är en kommersiell kopiering eller annan kommersiell användning av tillhandahållet innehåll och information, särskilt när det gäller grafik och bilder, förbjudet.

 

Upp