Processlösningar
MCS300P HW

Simultan processövervakning av upp till 6 mätkomponenter

Din fördel

 • Prisvärd, automatisk justering utan testgaser
 • Enkel fjärrövervakning och enkelt fjärrunderhåll tack vare anslutningen till befintliga nätverk
 • Automatisk styrning av det kompletta mät- och provtagningssystemet
 • Nästan underhållsfri och tillförlitlig tack vare varm mätning
 • Kan även användas för en mätning under hög dammbelastning och vid höga temperaturer i kombination med provtagningssonden SCP3000
 • Kort responstid tack vare stort mätgasflöde

Översikt

Simultan processövervakning av upp till 6 mätkomponenter

MCS300P HW är ett värmeextraktivt analyssystem för mätning av gaser. Den registrerar IR- och VIS-aktiva komponenter med variabla mätområden för övervakning och reglering av förbränningsprocesser och avgasreningssystem. Tack vare de uppvärmda systemkomponenterna förhindras ett underskridande av vattnets och syrans daggpunkt. Resultatet blir då ett mindre underhållsbehov, en högre tillförlitlighet på systemet och ett driftsäkert system, även under hårda och svåra driftsvillkor. Tack vare en automatisk justeringsanordning, ett innovativt användningskoncept och moderna kommunikationsprotokoll kan MCS300P HW snabbt och lätt integreras i det lokala processkontrollsystemet.

I korthet
 • Simultan mätning av upp till 6 komponenter plus O2
 • Mätgasflödesövervakning och mätgastryckregistrering
 • Temperatur på systemkomponenterna upp till 200 °C
 • Automatisk växling av mätställe för upp till 3 mätställen (tillval)
 • Automatisk justering av noll- och referenspunkt
 • Integrerad justeringsanordning utan testgas (tillval)
 • Utökad användning via PC och programmet SOPAS ET
 • Flexibelt I/O-modulsystem

Reservdelar

Applikationer

Service & Support

Teknisk översikt

 

Den exakta utrustningsspecifikationen och produktens effektuppgifter kan avvika och är beroende av motsvarande applikation och kundspecifikation.

 • System

  System

  MätstorheterCO, CO2, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, SO2, O2
  MätprinciperInterferensfilterkorrelation, gasfilterkorrelation, zirkoniumdioxidsensor
  Gasflöde
  150 l/h ... 800 l/h
  Mätområden
  CO0 ... 800 ppm / 0 ... 5 Vol.-%
  CO20 ... 20 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
  HCl0 ... 700 ppm / 0 ... 12.000 ppm
  H2O0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 60 Vol.-%
  NH30 ... 550 ppm / 0 ... 5.000 ppm
  NO0 ... 750 ppm / 0 ... 15.000 ppm
  NO20 ... 500 ppm / 0 ... 4.000 ppm
  N2O0 ... 500 ppm / 0 ... 7.500 ppm
  O20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 21 Vol.-%
  SO20 ... 200 ppm / 0 ... 10 Vol.-%
  Andra mätområden och komponenter på förfrågan
  2 mätområden per komponent
  Inställningstid (t90)
  ≤ 150 s
  Beroende på mätgasledningens typ och längd
  Nollpunktsavvikelse
  IR< 2 %: av mätområdets slutvärde per vecka
  Godkänd gräns
  ≤ 2 %: på mätområdets slutvärde
  Processtemperatur
  ≤ +1.300 °C
  Beroende på provtagningssonden
  Mätgastemperatur
  ≤ +220 °C
  Processtryck
  800 hPa ... 1.200 hPa
  Omgivningstemperatur
  +5 °C ... +35 °C
  Temperaturvariationer max. ± 10 °C/h
  Med kylanordning+5 °C ... +45 °C
  Temperaturvariationer max. ± 10 °C/h, andra temperaturer på förfrågan
  Omgivningsfuktighet
  ≤ 80 %
  Ej kondenserande
  ElsäkerhetCE
  IP-klassning
  IP43
  Analoga utgångar2 utgångar:
  0/4 ... 22 mA, 500 Ω
  Galvaniskt frånskiljda, ytterligare utgångar vid användningen av I/O-moduler (tillval)
  Analoga ingångar2 ingångar:
  0/4 ... 22 mA, 100 Ω
  Galvaniskt frånskiljda, ytterligare ingångar vid användningen av I/O-moduler (tillval)
  Digitala utgångar

  3 potentialfria kontakter:
  Ytterligare utgångar vid användningen av I/O-moduler

  2 power-reläer:
  Galvaniskt frånskiljda, ytterligare utgångar vid användningen av I/O-moduler (tillval)

  Digitala ingångar2 potentialfria kontakter:
  Ytterligare ingångar vid användningen av I/O-moduler
  Kommunikationsgränssnitt

  Modbus

  Ethernet

  Typ av fältbussintegrationTCP
  FunktionAnslutning till programmet SOPAS ET eller OPC-server
  Antal1
  Indikering
  LC-display
  Status-LED:er: ”Power”, ”Störning” och ”Behov av underhåll”
  InmatningFunktionsknappar
  Användning

  Via styrenhet i analysatorn

  Två användarnivåer, en lösenordsskyddad

  Applikationsspecifika program för systemstyrning

  Via programmet SOPAS ET

  UtförandePlåtskåp
  Dimensioner (B x H x D)
  800 mm x 2.160 mm x 600 mm (detaljer, se måttskisserna)
  Vikt
  ≤ 300 kg
  Energiförsörjning
  SpänningBeroende på modell
  Korrigeringsfunktioner

  Korskänslighetskompensation av upp till 6 störningsvärden

  Intern justeringsenhet (tillval)

  KontrollfunktionerAutomatisk kontrollcykel för noll- och referenspunkt
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads