Processlösningar

Framtidsorienterade lösningar för processmättekniken

Beroende på motsvarande produktionsmetod finns det stora skillnader mellan de olika industriella processerna och anläggningarna, och därmed även mellan mätuppgifterna och de processpecifika kraven. SICK levererar lösningar och komplettsystem som baseras på en omfattande erfarenhet inom processmättekniken.

1 träffar:

Simultan processövervakning av upp till 6 mätkomponenter
  • Simultan mätning av upp till 6 komponenter plus O2
  • Mätgasflödesövervakning och mätgastryckregistrering
  • Temperatur på systemkomponenterna upp till 200 °C
  • Automatisk växling av mätställe för upp till 3 mätställen (tillval)
  • Automatisk justering av noll- och referenspunkt
  • Integrerad justeringsanordning utan testgas (tillval)
  • Utökad användning via PC och programmet SOPAS ET
  • Flexibelt I/O-modulsystem