CEMS-lösningar
MCS200HW

Beprövad mätteknik för rökgasövervakning

Din fördel

 • Tillförlitliga mätresultat även vid vattenlösliga gaskomponenter
 • Endast en analysator behövs för simultan övervakning av upp till 12 gaskomponenter
 • Flexibel kombination av mätkomponenter som kan utökas
 • Användarvänlig tack vare uppgiftsorienterat användargränssnitt
 • Fjärråtkomst utan extra program
 • Hög tillgänglighet genom certifierad intern övervakning av systematiska fel (QAL3) utan testgaser
 • Låga servicekostnader tack vare minimalt behov av underhåll
 • Dataöverföring kan ske via ett enda gränssnitt

Översikt

Beprövad mätteknik för rökgasövervakning

MCS200HW är ett flerkomponents-analyssystem för kontinuerlig övervakning av upp till 10 IR-mätkomponenter i rökgaser i förbränningsanläggningar. MCS200HW arbetar värmeextraktivt: alla delar som har kontakt med media, från gassonden till kyvetten, är uppvärmda över daggpunkten och på så sätt skyddade mot korrosion.

En inbyggd lambdasond mäter dessutom syre. Som tillval kan en integrerad GMS811 FIDORi användas för TOC-mätning. Den interna referenspunktskontrollen möjliggör snabb kontroll av mätvärdena utan testgaser. Det webbaserade användargränssnittet och de fördefinierade uppgiftsassistenterna i programmet gör användningen mycket enkel.

I korthet
 • Mätning av upp till 10 IR-komponenter plus O2 och TOC
 • Värmeextraktiv mätteknik
 • Slitagefri gasmatning genom ejektorpump
 • Referenspunktskontroll med interna korrigeringsfilter
 • Certifierat digitalt Modbus®-gränssnitt
 • Webbserver för plattformsoberoende enhetsstyrning
 • Användning av torra testgaser vid HCl och NH3

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • System MCS200HW

  System MCS200HW

  MätstorheterCH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
  Mätstorheter som har testats med avseende på lämplighetCH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
  MätprinciperInterferensfilterkorrelation, gasfilterkorrelation
  Mätavstånd
  8,48 m
  Gasflöde
  200 l/h ... 400 l/h
  Mätområden
  CH40 ... 70 ppm / 0 ... 700 ppm
  CO0 ... 60 ppm / 0 ... 8.000 ppm
  CO20 ... 25 Vol.-% / 0 ... 50 Vol.-%
  Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 10.000 mg/m³
  HCl0 ... 9 ppm / 0 ... 1.840 ppm
  H2O0 ... 40 Vol.-%
  NH30 ... 15 ppm / 0 ... 650 ppm
  NO0 ... 110 ppm / 0 ... 1.865 ppm
  NO20 ... 25 ppm / 0 ... 240 ppm
  N2O0 ... 50 ppm / 0 ... 1.015 ppm
  O20 ... 25 Vol.-%
  SO20 ... 26 ppm / 0 ... 875 ppm
  Certifierade mätområden
  CH40 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
  CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 10.000 mg/m³
  CO20 ... 25 Vol.-%
  Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
  HCl0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 3.000 mg/m³
  H2O0 ... 40 Vol.-%
  NH30 ... 10 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
  NO0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 2.500 mg/m³
  NO20 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
  N2O0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
  O20 ... 25 Vol.-%
  SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 2.500 mg/m³
  Inställningstid (t90)
  ≤ 200 s
  Precision
  ≤ 2 %
  Gäller mätområdets slutvärde
  Känslighetsavvikelse
  ≤ 3 %: vid underhållsintervall, gäller mätområdets slutvärde
  Nollpunktsavvikelse
  < 3 %: för mätområdets slutvärde per underhållsintervall
  Referenspunktsavvikelse
  < 3 %: för mätområdets slutvärde per underhållsintervall
  Godkänd gräns
  ≤ 2 %: gäller mätområdets slutvärde
  TOC-mätning0,05 mg/m³
  Jämförelseprecision
  ≤ 3,3 %: gäller mätområdets slutvärde
  O2-mätning≤ 0,2 Vol.-%
  Mättolerans
  ≤ 2 %
  På mätområdets slutvärde
  Processtemperatur
  ≤ +1.300 °C
  Mätgastemperatur
  Ingång analyssystem≤ +200 °C
  Processtryck
  850 hPa ... 1.100 hPa
  Processgasfuktighet
  ≤ 40 Vol.-%
  Omgivningstemperatur
  +5 °C ... +40 °C
  Lagringstemperatur
  –20 °C ... +70 °C
  Omgivningstryck
  850 hPa ... 1.100 hPa
  Omgivningsfuktighet
  ≤ 90 %
  Relativ fuktighet, ej kondenserande
  Överensstämmelser

  Godkänd för anläggningar som kräver tillstånd

  2000/76/EG (17. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

  2001/80/EG (13. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

  27. BImSchV

  EN 15267

  EN 14181

  ElsäkerhetCE
  IP-klassning
  IP54
  Analoga utgångar0/4 ... 22 mA, 500 Ω
  Antal beroende på systemkonfigurationen
  Analoga ingångar0/4 ... 22 mA, 100 Ω
  Antalet är beroende av systemkonfigurationen, galvaniskt frånskiljda
  Digitala utgångar48 V AC, 0,5 A, 35 W / 48 V DC, 0,5 A, 24 W
  Antalet är beroende av systemkonfigurationen, galvaniskt frånskiljda
  Digitala ingångar3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
  Antal beroende på systemkonfigurationen
  Modbus✔ , ✔
  Typ av fältbussintegrationTCP
  RTU RS-485
  PROFIBUS DP
  AnmärkningTillval
  Ethernet
  FunktionAnslutning till programmet SOPAS ET eller OPC-server
  Indikering
  LC-display
  Status-LED:er: ”Power”, ”Störning” och ”Behov av underhåll”
  InmatningPekskärm
  AnvändningVia LC-display eller program SOPAS ET, flera användarnivåer, lösenordsskyddad
  MenyspråkTyska, engelska
  Dimensioner (B x H x D)
  Analysskåp808 mm x 2.208 mm x 623 mm (detaljer, se måttskisserna)
  Montageplatta699 mm x 1.896 mm x 334 mm (detaljer, se måttskisserna)
  Vikt
  AnalysskåpCa 250 kg
  Material, som kommer i kontakt med medietRostfritt stål 1.4571, PTFE, aluminiumbeläggning
  Energiförsörjning
  Spänning115 V AC, ± 10 %
  230 V AC, ± 10 %
  Frekvens50 Hz / 60 Hz
  EffektförbrukningAnalysator: ≤ 1.000 VA
  Mätgasledning, uppvärmd: ≤ 95 VA/m
  Gasprovtagningsenhet: ≤ 450 VA
  Uppvärmt gasprovtagningsrör: ≤ 450 VA
  Hjälpmedel
  Instrumentluft (nollgaskvalitet)≤ 350 l/h
  6–7 bar, partikelstorlek max. 1 µm, oljehalt max. 0,1 mg/m³, tryckdaggpunkt max. –30 °C
  Instrumentluft (drivluft för ejektor)≤ 1.300 l/h
  6–7 bar, partikelstorlek max. 1 µm, oljehalt max. 0,1 mg/m³, tryckdaggpunkt max. –30 °C
  Referensgas≤ 350 l/h
  Max. 4 bar; referensgasen måste uppfylla kraven i gällande direktiv och standarder
  Mätgasanslutningar
  MätgasingångKlämringskoppling för 6 mm-rör
  Hjälpgasanslutningar
  Drivluft för ejektorDN 6/8
  ReferensgasKlämringskoppling för 6 mm-rör
  AvgasutgångDN 8/10
  KorrigeringsfunktionerDriftkorrigering och optisk kontrollfunktion med justeringskyvett
  KontrollfunktionerAutomatisk kontrollcykel för noll- och referenspunkt
  Systemkomponenter

  Gasprovtagningsenhet

  Mätgasledning

  Analysskåp

  TillvalGMS811 FIDORi
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads