CEMS-lösningar
MCS100FT

Håll allt under kontroll med beprövad FTIR-mätteknik

Din fördel

 • Tillförlitlig HF-gränsvärdesövervakning
 • Endast en analysator för över 12 mätkomponenter
 • Lätt integrering i befintliga nätverk
 • Långt underhållsintervall på 6 månader för många mätkomponenter
 • Mätning, som har testats med avseende på lämplighet, av växthusgaser som N2, CH4 och CO2
 • Endast lite underhållsarbete

Översikt

Håll allt under kontroll med beprövad FTIR-mätteknik

FTIR-mätprincipen möjliggör en simultan registrering av över 12 mätkomponenter – skräddarsydd för respektive kundkrav. FTIR analyssystemet MCS100FT med sin uppvärmda mätkammare av korrosionsbeständigt material möjliggör även en övervakning av fluorvätegränsvärdena, så som lagstiftningen föreskriver. MCS100FT är standardutrustad med en syresensor och kan kompletteras med en total kol-analysator. Med sin tillförlitliga mätteknik, den enkla hanteringen och endast lite underhållsarbete erbjuder MCS100FT ett unikt lösningskoncept.

I korthet
 • Litet HF-mätområde, som har testats med avseende på lämplighet, på 0 ... 3 mg/m³
 • Automatisk spektrumjämförelse AutoVAL för tillförlitliga mätvärden
 • Hantering via pekskärm
 • Mätgasmatning med hjälp av en ejektor utan rörliga delar
 • Har testats med avseende på lämplighet enligt EN15267
 • Fjärrstyrning och fjärrdiagnos via programmet SOPAS ET
 • Automatisk justering av analysatorn
 • Automatisk backspolning och filterrengöring på provningsenheten

Applikationer

Teknisk översikt

 
 • System MCS100FT

  System MCS100FT

  MätstorheterCH4, CO, CO2, Corg, HCl, HF, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2, NOx, C3H8, C2H6
  Mätstorheter som har testats med avseende på lämplighetCH4, CO, CO2, Corg, HCl, HF, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
  MätprinciperFTIR-spektroskopi, flamjoniseringsdetektering, zirkoniumdioxidsensor
  Gasflöde
  ≤ 300 l/h
  Mätområden
  CH40 ... 70 ppm / 0 ... 210 ppm
  CO0 ... 60 ppm / 0 ... 1.200 ppm
  CO20 ... 25 Vol.-%
  Corg0 ... 7,5 ppm / 0 ... 75 ppm
  HCl0 ... 10 ppm / 0 ... 100 ppm
  HF0 ... 3 ppm / 0 ... 10 ppm
  H2O0 ... 40 Vol.-%
  NH30 ... 13 ppm / 0 ... 65 ppm
  NO0 ... 150 ppm / 0 ... 1.500 ppm
  NO20 ... 25 ppm / 0 ... 250 ppm
  N2O0 ... 25 ppm / 0 ... 250 ppm
  O20 ... 21 Vol.-%
  SO20 ... 25 ppm / 0 ... 525 ppm
  NOx0 ... 100 ppm / 0 ... 1.000 ppm
  C3H80 ... 25 ppm
  C2H60 ... 40 ppm
  Andra mätområden och komponenter på förfrågan
  Certifierade mätområden
  CH40 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³
  CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 300 mg/m³ / 0 ... 1.500 mg/m³
  CO20 ... 25 Vol.-%
  Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
  HCl0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 90 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³
  HF0 ... 3 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³
  H2O0 ... 40 Vol.-%
  NH30 ... 10 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³
  NO0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 400 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
  NO20 ... 100 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
  N2O0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
  O20 ... 21 Vol.-%
  SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 300 mg/m³ / 0 ... 1.500 mg/m³
  Inställningstid (t90)
  ≤ 200 s
  FID≤ 45 s
  Känslighetsavvikelse
  < 3 %: för mätområdets slutvärde per underhållsintervall
  FID< 2 %: av mätområdets slutvärde per vecka
  Nollpunktsavvikelse
  < 3 %: för mätområdets slutvärde per underhållsintervall
  FID< 2 %: av mätområdets slutvärde per vecka
  Godkänd gräns
  < 2 %: på mätområdets slutvärde
  Processtemperatur
  ≤ +1.300 °C
  Mätgastemperatur
  ≤ +220 °C
  Processtryck
  900 hPa ... 1.100 hPa
  Omgivningstemperatur
  +5 °C ... +35 °C
  Med kylanordning+5 °C ... +50 °C
  Lagringstemperatur
  –20 °C ... +60 °C
  Omgivningstryck
  900 hPa ... 1.100 hPa
  Omgivningsfuktighet
  ≤ 80 %
  Ej kondenserande
  Överensstämmelser

  Godkänd för anläggningar som kräver tillstånd

  2001/80/EG (13. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

  2000/76/EG (17. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

  27. BImSchV

  TA-Luft

  EN 15267

  EN 14181

  MCERTS

  ElsäkerhetCE
  IP-klassning
  IP43
  TillvalIP54
  Analoga utgångar0/4 ... 22 mA, 500 Ω
  Antalet är beroende av systemkonfigurationen, galvaniskt frånskiljda, max. 32 utgångar
  Analoga ingångar0/4 ... 22 mA, 100 Ω
  Antalet är beroende av systemkonfigurationen, galvaniskt frånskiljda, max. 32 ingångar
  Digitala utgångar48 V AC, 0,5 A, 35 W / 48 V DC, 0,5 A, 24 W
  Antalet är beroende av systemkonfigurationen, galvaniskt frånskiljda, max. 64 utgångar
  Digitala ingångar3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
  Antalet är beroende av systemkonfigurationen, max. 64 ingångar
  Modbus✔ , ✔
  Typ av fältbussintegrationTCP
  RTU RS-485
  PROFIBUS DP
  AnmärkningTillval
  Ethernet
  FunktionAnslutning till programmet SOPAS ET eller OPC-server
  Indikering
  LC-display
  Status-LED:er: ”Power”, ”Störning” och ”Behov av underhåll”
  InmatningPekskärm
  Användning

  Via LC-display eller program SOPAS ET

  Flera användarnivåer, lösenordsskyddad

  Dimensioner (B x H x D)
  Analysskåp806 mm x 2.165 mm x 605 mm (detaljer, se måttskisserna)
  Med kylanordning1.096 mm x 2.165 mm x 605 mm
  Vikt
  ≤ 260 kg
  Energiförsörjning
  SpänningBeroende på modell
  EffektförbrukningAnalysskåp: ≤ 1.000 VA
  Utan kylanordning
  Mätgasledning, uppvärmd: ≤ 95 VA
  Gasprovtagningsenhet: ≤ 450 VA
  Uppvärmt gasprovtagningsrör: ≤ 450 VA
  Hjälpmedel
  Nollgas (FTIR/FID)≤ 300 l/h ... ≤ 350 l/h
  Instrumentluft: 3 ± 0,2 bar, partikelstorlek max. 1 µm, oljehalt max. 0,1 mg/m³, tryckdaggpunkt max. –30 °C
  Nollgas (O2)≤ 350 l/h
  O2 i N2:1–4 vol%, noggrannhet ±2 %, 3 ± 0,2 bar
  Referensgas (FTIR)≤ 350 l/h
  Mätkomponent i N2, 70 % av mätområdets slutvärde, 3 ± 0,2 bar
  Referensgas (O2)≤ 350 l/h
  Omgivningsluft
  Referensgas (FID)≤ 450 l/h
  Propan i syntetisk luft: 75 % av mätområdets slutvärde
  Instrumentluft≤ 2.000 l/h
  Instrumentluft: 5–7 bar, partikelstorlek max. 1 µm, oljehalt max. 0,1 mg/m³, tryckdaggpunkt max. –30 °C
  Bränslegas≤ 4,8 l/h
  Väte: 5,0 eller högre, 3 ± 0,2 bar
  Förbränningsluft≤ 30 l/h
  Instrumentluft: 3 ± 0,2 bar, partikelstorlek max. 1 µm, oljehalt max. 0,1 mg/m³, tryckdaggpunkt max. –30 °C
  Mätgasanslutningar
  MätgasingångDN 4/6
  AvgasutgångDN 8/10
  Hjälpgasanslutningar
  TestgasDN 4/6
  BränslegasDN 4/6
  InstrumentluftDN 6/8
  KorrigeringsfunktionerIntern justeringsenhet (tillval)
  KontrollfunktionerIntern nollpunktskontroll
  TillvalIntegrerad total kolväte-analysator
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads