CEMS-lösningar
GHG-Control

Mäta växthusgaser i stället för att beräkna

Din fördel

 • Kostnadsbesparing tack vare minskat registreringsarbete för växthusgaser
 • Mindre arbete för bestämningen av materialflöden och bränslekvalitet
 • Beräkningsmetodernas säkerhetsmarginaler försvinner
 • Endast det faktiska utsläppet av växthusgas rapporteras och måste betalas
 • Låga driftskostnader tack vare endast lite underhållsarbete
 • Rådgivning, projektering och implementering från samma ställe

Översikt

Mäta växthusgaser i stället för att beräkna

Kontinuerlig mätning av det aktuella CO2- och N2O-utsläppet, tillförlitligt och i realtid: gasanalysatorn GHG-Control från SICK är en In-situ-lösning där företagen hela tiden känner till mängden växthusgas de släpper ut. GHG-Control registrerar CO2-/N2O-gaskoncentrationen och dess volymflöde samt bestämmer den totala mängden mycket exakt. Med GHG-Control försvinner den komplicerade registreringen av beräkningsgrunderna, provtagningen och mätningen av materialflöden samt ej kontinuerliga laboratorieanalyser, särskilt vid växlande bränslekvalitet resp. andelen kol i bränslet. Utmatningen av utsläppet av växthusgas sker då direkt vid styrenheten SCU. Genom att inga komplicerade beräkningsmetoder för CO2- och N2O-utsläppet krävs försvinner beräkningsmetodernas säkerhetsmarginaler och endast det faktiska utsläppet rapporteras och betalas.

I korthet
 • In-situ-lösning för mätning av CO2- och N2O-utsläppet
 • Direkt mätning även vid växlande bränslen och sameldning
 • Mätning utan omräkning från torrt till fuktigt tillstånd
 • Utmatningen av utsläppet av växthusgas direkt vid styrenheten

Tillbehör

Applikationer

Service & Support

Teknisk översikt

 

Den exakta utrustningsspecifikationen och produktens effektuppgifter kan avvika och är beroende av motsvarande applikation och kundspecifikation.

 • System GM35

  System GM35

  MätstorheterCO, CO2, H2O, N2O
  Mätstorheter som har testats med avseende på lämplighetCO, CO2, H2O
  MätprinciperGasfilterkorrelation, interferensfilterkorrelation
  Mätområden
  CO0 ... 180 ppm / 0 ... 20.000 ppm
  CO20 ... 22,5 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
  H2O0 ... 25 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
  N2O0 ... 60 ppm / 0 ... 2.500 ppm
  Mätområdena avser 1 m mätsträcka
  Mätområden beroende på applikation och enhetsutförande
  Certifierade mätområden
  CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
  CO20 ... 15 Vol.-%
  H2O0 ... 25 Vol.-%
  Cross-Duct- och GMP-utförandet har testats med avseende på lämplighet
  Nollpunktsavvikelse
  ± 2 %: gäller mätområdets slutvärde
  Referenspunktsavvikelse
  ± 2 %: vid underhållsintervall (6 månader), gäller mätområdets slutvärde
  Omgivningstemperatur
  –40 °C ... +55 °C
  Temperaturvariationer max. ± 10 °C/h
  Lagringstemperatur
  –40 °C ... +55 °C
  Omgivningsfuktighet
  ≤ 96 %
  Relativ fuktighet, ej kondenserande
  ÖverensstämmelserEN 15267 (MCERTS)
  ElsäkerhetCE
  IP-klassning
  IP65 / NEMA 4x
  AnvändningMenystyrd hantering via separat styrenhet
  Utförande

  Cross-duct-utförande

  Mätsondutförande

  Dimensioner (B x H x D)
  Måtten är variabla. För detaljer, se måttskisserna.
  KontrollfunktionerAutomatisk kontrollcykel för noll- och referenspunkt
 • System FLOWSIC100

  System FLOWSIC100

  MätstorheterVolymflöde i drifttillstånd, volymflöde i normaltillstånd, Gashastighet, ljudhastighet, gastemperatur
  Mätstorheter som har testats med avseende på lämplighetGashastighet
  MätprinciperMätning av ultraljudets utbredningstid
  Mätområden
  Gashastighet–40 ... 0 m/s / 0 ... 40 m/s
  Steglöst inställbara
  Certifierade mätområden
  Gashastighet0 ... 20 m/s
  Inställningstid (t90)
  1 s ... 300 s
  Fritt inställbara
  Precision
  ± 0,1 m/s
  Beroende på applikation
  Repeteringsprecision
  För v < 2 m/s± 0,02 m/s
  För v > 2 m/s± 1 %
  Omgivningstemperatur
  –40 °C ... +60 °C
  Lagringstemperatur
  –40 °C ... +70 °C
  Överensstämmelser

  Godkänd för anläggningar som kräver tillstånd

  2001/80/EG (13. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

  2000/76/EG (17. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

  27. BImSchV

  TA-Luft

  EN 15267

  EN 14181

  MCERTS

  ElsäkerhetCE
  IP-klassning
  IP65
  Dimensioner (B x H x D)
  Måtten är variabla. För detaljer, se måttskisserna.
  Kontrollfunktioner

  Automatisk kontrollcykel för noll- och referenspunkt

  Utökad enhetsdiagnos via programmet SOPAS ET

 • FLOWSIC100 M

  FLOWSIC100 M

  Mätavstånd
  Standardutförande0,2 m ... 4 m
  Hastelloy-utförande0,2 m ... 2 m
  Processtemperatur
  –40 °C ... +260 °C
  Utföranden för högre temperaturer på förfrågan
  Processtryck
  –100 hPa ... 100 hPa
  Kanaldiameter
  0,16 m ... 3,4 m
  Dammbelastning
  ≤ 1 g/m³
  Beroende på mätsträcka och gastemperatur
  ElsäkerhetCE
  IP-klassning
  IP65
  UtförandeCross-duct-utförande
  Dimensioner (B x H x D)
  Måtten är variabla. För detaljer, se måttskisserna.
  MonteringMonteringsvinkel 45–60°
  Energiförsörjning
  Effektförbrukning≤ 40 W
  Systemkomponenter

  Sändar/mottagarenheter FLSE100

  Styrenhet MCU-N

  Anslutningsenhet

  Flänsar med rör

 • FLOWSIC100 H

  FLOWSIC100 H

  Mätavstånd
  Standardutförande2 m ... 15 m
  Hastelloy-utförande2 m ... 5 m
  Processtemperatur
  –40 °C ... +260 °C
  Utföranden för högre temperaturer på förfrågan
  Processtryck
  –100 hPa ... 100 hPa
  Kanaldiameter
  1,4 m ... 13 m
  Dammbelastning
  ≤ 100 g/m³
  Beroende på mätsträcka och gastemperatur, för torrt, ej klippigt damm
  ElsäkerhetCE
  IP-klassning
  IP65
  UtförandeCross-duct-utförande
  Dimensioner (B x H x D)
  Måtten är variabla. För detaljer, se måttskisserna.
  MonteringMonteringsvinkel 45–60°
  Energiförsörjning
  Effektförbrukning≤ 40 W
  Systemkomponenter

  Sändar/mottagarenheter FLSE100

  Styrenhet MCU-N

  Anslutningsenhet

  Flänsar med rör

 • Sändar/mottagarenhet

  Sändar/mottagarenhet

  BeskrivningMätsystemets analysatorenhet
  ElsäkerhetCE
  IP-klassning
  IP65 / NEMA 4x
  Dimensioner (B x H x D)
  291 mm x 527 mm x 529 mm (detaljer, se måttskisserna)
  Vikt
  29 kg
  Energiförsörjning
  Spänning115 V AC
  230 V AC
  Frekvens48 ... 62 Hz
  Effektförbrukning≤ 350 VA
 • Reflektorenhet

  Reflektorenhet

  BeskrivningReflektorenhet med rörtrippelreflektor
  Processtemperatur
  ≤ +500 °C
  Vid N2O-mätning max. 180 °C
  Processtryck
  Beroende på spolluftsenheten
  ElsäkerhetCE
  Dimensioner (B x H x D)
  291 mm x 280 mm x 161 mm (detaljer, se måttskisserna)
  Vikt
  1,5 kg
 • Anslutningsenhet

  Anslutningsenhet

  BeskrivningFör förlängning av den interna CAN-bussanslutningen med kundens kabel
  ElsäkerhetCE
  Dimensioner (B x H x D)
  125 mm x 103 mm x 57 mm (detaljer, se måttskisserna)
  Vikt
  3 kg
 • Spollufttillsats: sändar/mottagarenhet

  Spollufttillsats: sändar/mottagarenhet

  BeskrivningFlänstillsats med anslutningar för spolluft och extern kabeldragning
  ElsäkerhetCE
  Dimensioner (B x H x D)
  321 mm x 360 mm x 220 mm (detaljer, se måttskisserna)
  Vikt
  7 kg
  Monterade komponenter

  Temperaturgivare PT1000

  Tryckgivare

 • Spollufttillsats: reflektorenhet

  Spollufttillsats: reflektorenhet

  BeskrivningFlänstillsats med anslutningar för spolluft och extern kabeldragning
  ElsäkerhetCE
  Dimensioner (B x H x D)
  321 mm x 360 mm x 220 mm (detaljer, se måttskisserna)
  Vikt
  7 kg
 • Spolluftsenhet SLV4-2, 2BH1300, 3-fas

  Spolluftsenhet SLV4-2, 2BH1300, 3-fas

  BeskrivningEnhet för tillhandahållande av dammfri luft för spolning av optiska ytor
  Gasflöde
  38 m³/h ... 63 m³/h
  Vid 30 hPa mottryck, beroende på undertryck i filtret
  Omgivningstemperatur
  –40 °C ... +55 °C
  ElsäkerhetCE
  IP-klassning
  IP54
  Dimensioner (B x H x D)
  550 mm x 550 mm x 257 mm (detaljer, se måttskisserna)
  Vikt
  18 kg
  Energiförsörjning
  TrefasströmΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
  Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
  Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
  Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
  Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
  Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
  Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
  Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
  Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
  Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
  Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
  Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
  Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
  Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
  Hjälpgasanslutningar
  Spolluft40 mm
  KontrollfunktionerUndertrycksvakt (kopplingspunkt –35 hPa)
  Monterade komponenterTvåstegsluftfilter, typ Europiclon, stoftkapacitet 200 g
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads