75 år av Pioneering Superpowers

2021-nov-10

Doktor Sick skulle ha fyllt 112 år i dag och ligger fortfarande i framkant med sin strävan att göra världen bättre med hjälp av tekniska framsteg. I år firar vi vårt 75-årsjubileum. Vår digra historia är fortfarande själva motorn som driver oss framåt för att utforma framtiden.

Världen är i konstant förändring. Oavsett om det handlar om digitalisering, resursernas ändlighet, en förändring i arbetslivet eller ett ökande globalt nätverk har en anda av optimism brett ut sig. Människor söker nya vägar, vill upptäcka nya saker och förändra världen.

Många av dessa människor arbetar på SICK och tillsammans skapar vi världen. Det har varit vårt motto ända sedan doktor Sick ville göra världen lite bättre med alla sina uppfinningar och grundade detta företag 1946.

Vår företagsgrundare har gett oss visioner, mod och ett kreativt sinne. I dag utgör våra cirka 10 500 anställda ett världsomspännande nätverk av innovation och framsteg, kvalitet och pålitlighet. Vår jakt efter ny kunskap och vår nyfikenhet gör att vi ständigt vill ge oss ut på okända vatten.

Doktor Sick sa sig vara en ”uppfinnare med passion” som ville utveckla ”apparater som gör skillnad” och som ”kan göra mer än andra”. I ett tal 1971 sa doktor Sick följande: ”Utan tvekan behöver vi inte mer teknik, utan bättre och mer förnuftig teknik”.

Innovationsförmågan är avgörande för vår ekonomiska framgång. Och innovationer är bara ekonomiskt hållbara ”om de förbättrar det läget för stunden och blickar framåt mot framtida utveckling”. Vi är inte intresserade av teknik för teknikens skull. Det handlar om att försöka förändra världen i den mån det är möjligt med våra sensorlösningar.

Framsteg för människors välbefinnande

Doktor Sick grundade företaget under andra världskriget. Han hade alltid stöd av sin fru Gisela Sick, och hans företagsamhet drevs av viljan att skydda människor och miljö med hjälp av sensorteknik. Utöver automatisering med baserad på optisk teknik ägnade sig Sick framför allt åt maskinsäkerhet. I och med den första ljusridån hade han inte bara utvecklat en innovativ sensorlösning, utan var också delaktig i utvecklingen av säkerhetsstandarder och principer. Vid ”2. International Machine Tool Exhibition” i Hannover 1952 presenterade han till slut den första ljusridån som kunde förebygga olyckor som var redo för serieproduktion.

En annan tidig grundpelare var emissionsmätning. Besök i Ruhrområdet och de rykande skorstenarna där gjorde doktor Sick medveten om hur viktigt det är att förena industriell och teknisk utveckling med ett ansvarsfullt miljötänk.

När doktor Sick avled den 3 december 1988 vid 79 års ålder lät hans fru, Gisela Sick, veta att hon ville fortsätta sin mans livsverk. I sitt brev till de anställda skrev hon: ”Med hjälp av våra verkställande direktörers erfarenhet och goda ledarskap och ert ihärdiga samarbete kommer vi tillsammans att lyckas leda företaget Dr. Sick GmbH framgångsrikt in i framtiden”. Och detta har vi lyckats med, eftersom familjen Sick fortfarande är engagerade.

drawing of Dr. Erwin Sick
drawing of Dr. Erwin Sick

SICK växer: En pionjär i många länder och inom många områden

Med gemensamma krafter vi lyckats med detta. Fundamentet för företagets internationella expansion lades med i och med grundandet av det första dotterbolaget i Frankrike 1972, följt av grundandet av ett distributionsbolag i USA redan 1975. Vid företagets 60-årsjubileum 2006 hade SICK-koncernen över 4 000 anställda över hela världen. Under årens lopp har SICK upprepade gånger lyckats med tekniska innovationer som 2D- och 3D-kamerasensorer och radiobaserad RFID-teknik. Nya medlemmar i koncernen breddar också företagsfamiljen, till exempel SICK STEGMANN som tillför företaget expertis inom kodning.

Den fjärde industriella revolutionen på 2010-talet har öppnat många nya dörrar för SICK. Sensorer som kan leverera data har gjort digitaliseringen möjlig. SICK-teamet har börjat växa igen: efterfrågan på programvaruexperter är stor. Interna start-ups ger nya tankebanor och bjuder in till tankeutbyte. Artificiell intelligens, deep learning och anslutning av sensorer till molnet är nya möjligheter som har uppstått och som kompletterar sensor- och systemverksamheten.

Men det är inte bara i den virtuella världen vi ger oss av mot nya horisonter, utan även i verkligheten: Med outdoorScan3 lämnar vi världens fabrikshallar och ger oss ut i det fria. Med världens första säkra laserscanner gör vi det möjligt för förarlösa transportsystem att navigera på ett säkert sätt. Inte ens vädret sätter stopp för oss längre tack vare den nya SafeHDDM®-scanningstekniken för utomhusbruk.

Men nya horisonter är inte nog– vi vågar ta ett kvantsprång. Tillsammans med vår samarbetspartner TRUMPF utvecklar vi industriella kvantsensorer som kan identifiera oerhört små dammpartiklar.

SICK production in Reute
SICK production in Reute

I mångfalden ligger styrkan

Doktor Sick ansåg tidigt att den tekniska mångfalden är vår styrka och har ständigt sett till att utöka den. Vi håller fast vid detta än i dag: Olika användningsområden på olika marknader har också gjort oss till ett mångsidigt företag på ett kulturellt plan. I dag har vi kollegor från över 50 dotterbolag och partnerföretag världen runt och våra produkter tillverkas på tre kontinenter. Det som doktor Sick ville bygga upp till ett ”välmående, medelstort företag med 80–100 utvalda anställda” är nu ett globalt företag.

Mångfalden är summan av våra olikheter. Vi är experter på vårt eget sätt, på det vi håller på med, vare sig det är yrkesmässiga, tekniska eller kulturella aspekter. Det är dock avgörande för vår framgång att vi för samman denna mångfald och visar våra kunder och partner vad vi går för tillsammans.

Med våra sensorlösningar driver vi världen framåt – i dag precis som för 75 år sedan. Detta är möjligt tack vare det mod, den kreativitet och den innovationskraft som finns hos alla våra medarbetare. Vi står alla bakom våra ”Pioneering Superpowers”.